Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa Kimdir, Hayatı, Savaşları
(1473-1548)

Barbaros Hayrettin (Hızır Reis) Türk amirallerinin   en   büyüğüdür. Yakup adlı bir sipahi subayının oğlu olan Barbaros, Midilli’de doğdu. Babası Fatih Sultan Mehmet’in sipahileri arasında bulunmuş, fetihten sonra Midilli’ye, yerleşmişti. Burada dört oğlu oldu: İshak, Oruç, Hızır ve İlyas.

Barbaros (Hızır), kardeşi İlyas’la birlikte gemi seferleri yaparken Rodos şövalyelerine esir düştü. Bir süre sonra kapatıldığı zindandan kaçtı; Antalya’da Şehzade Korkud’un hizmetinde çalıştı; daha sonra ağabeyi Oruçla birleşerek korsanlığa başladı. Okumaya devam et Barbaros Hayrettin Paşa

Bertrand Russell Kimdir, Hayatı

Çağımızın barışçı filozoflarından biridir. 1872’de İngiltere’de doğdu. Felsefe ve matematik okudu. Cambridge Üniversitesi’nde profesörlük yaptı. Ama I. Dünya Savaşı’na karşı fikirleri yüzünden görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Atom silâhlarının yapımına karşı çıktığı için tutuklandı. Rusya, Çin ve Amerika’da serbest dersler yerdi, ayrıca Amerika’da uzun süre profesörlük yaptı. Okumaya devam et Bertrand Russell Kimdir, Hayatı

Böcek Türleri, Böcek Çeşitleri

Böcekler 8 takıma ayrılırlar: 1 — Zar kanatlılar, 2 — Çift kanatlılar, 3 —Pul kanatlılar, 4 — Kın kanatlılar, 5 — Düz kanatlılar, 6 — Yarım kanatlılar, 7 — Damar kanatlılar, 8 — Kanatsızlar.

ZAR KANATLILAR. — Bu takımdan olan böceklerden en çok tanıdığımız arılar ile karınca toplu halde yaşarlar. Zar kanatlı böceklerin kanatlarının içi damarlıdır. Bu damarlarda hava dolaşır. Arılar sürekli uçarlar. Karıncalarda ise kanat iş görmez; körelmiştir. İşçi karıncaların kanatları da düşer.

ÇİFT KANATLILAR. — Bu takımdan olan böceklerin 2 kanadı vardır. Uçucu hayvanlardır. Bunların içinde karasinek ve sivrisinek herkesin çok iyi tanıdığı böceklerdir. Çevremizdeki hayvanlar içinde sinek (karasinek ve sivrisinek) kadar insanlara yapışan, bıktıran ve zarar verici bir hayvan yok gibidir. Bunlar soğuk yerlerden, en sıcak ülkelere kadar her yerde yaşarlar. Besinlerini emerek alırlar, insanlara, hayvanlara asalak yaşar ve kanlarını emerler.

Bu takımdan olan tatarcık da emici ve insanlara zarar veren bir hayvandır. Okumaya devam et Böcek Türleri, Böcek Çeşitleri

Böcekler, Böcekler Hakkında Bilgi

Böcekler: hayvanlar âleminin en kalabalık sınıfıdır. İnsanların yaşayışında böceklerin önemli yeri vardır. Örneğin arıların balını yeriz. İpekböcekleri bize ipek verir. Karıncalar zararlı böcekleri yiyerek bizi korurlar. Buna karşılık arılar bizi soktuğu zaman sokulan yer şişer ve canımız çok acır. Tahtakuruları, bitler, sinekler kanımızı emer, bize tehlikeli hastalıkları bulaştırırlar. Hamamböcekleri yiyeceklerimize girer, bizi tiksindirir. Daha bunun gibi sürüyle böcek insanların günlük hayatına karışır. Kimi yarar sağlar, kimi zarar verir.

Böceklerin vücut yapılarında en genel özellik 3 çift ayakları olmasıdır. Bacak şekilleri de her birinde ayrıdır. Örneğin, mayısböceğinde yürüme bacağı, çekirgede sıçrayıcı, arıda toplayıcı, peygamber devesinde yakalayıcı, danaburnunda kazıcı bacak tipi görülür. Okumaya devam et Böcekler, Böcekler Hakkında Bilgi

Bilecik, Bilecik İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Bilecik, marmara bölgemizde bir ilimizdir. Kuzeyinde Sakarya, doğusunda Bolu ve Eskişehir, güneyinde Kütahya, batısında Bursa illeri vardır. Yüzölçümü 4 307 km2, nüfusu 225 381 (2010). İl merkezinin yüzölçümü 844 km2, belediye sınırlan içindeki nüfusu 145 126. İl toprakları verimlidir. Tahıl, meyve ve sebze yetiştirilir, hayvancılık, ipekçilik, bağcılık kerestecilik yapılır.

Başlıca akarsuyu Sakarya ve kollarıdır. Karasu vadisi meyve bahçeleriyle kaplıdır. Beylerce üzümü çevrede ün yapmıştır. Eskiden önemli bir ipekçilik merkeziydi. Bugün de ipekböceği yetiştirilir. Bilecik’te bir ipek fabrikası, bir şarap yapımevi, bir de tuğla fabrikası vardır. İstanbul – Ankara demiryolu üzerindeki Bilecik istasyonu, şehre 5 km uzaklıktadır. Osman Gazi, Orhan Gazi camileriyle, Şeyh Edebali türbesi Osmanlılardan kalan ilk eserlerdir.
Bizans döneminde, şehrin bugünkü yerinde Belekoma kalesi vardı. Bu kale 1299’da Osman Bey tarafından alındı. Osmanlı imparatorluğunun temeli bu topraklarda atıldı. Okumaya devam et Bilecik, Bilecik İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Bingöl, Bingöl İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Bingöl Doğu Anadolu bölgesinde bir ilimizdir. Kuzeyinde Erzurum, doğusunda Muş, güneyinde Diyarbakır, batısında Elazığ, kuzeybatısında Tunceli illeri vardır. Yüz ölçümü 8 402 km2, 2012 nüfusu 262 263’tür. İl merkezinin yüzölçümü 1 854 km2, nüfusu 129 885’tür. Çok dağlık bir bölgedir. Halk hayvancılıkla geçinir.

2 500 m’yi aşan dağlarında sığ, berrak pek çok göl bulunduğundan bölge Bingöl adını almıştır. Halk dağlar arasındaki vadilerde yerleşmiştir. İlin en önemli akarsuyu Murat suyudur. İklim serttir. Kışlar uzun sürer ve soğuk geçer. İl topraklarının % 12’si ormanlarla, % 70′ i de otlak olarak kullanılan çayırlarla kaplıdır. Bütün toprakların yalnız % 3’ünde tarım yapılabilir. Halk hayvancılıkla geçinir. Okumaya devam et Bingöl, Bingöl İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Bulgaristan Hakkında Bilgi

Bulgaristan Hakkında Bilgi

Balkanlar’daki halk cumhuriyetlerinden biridir. Kuzeyinde Romanya, doğusunda Karadeniz, güneyinde Türkiye ve Yunanistan, batısında Yugoslavya vardır. Yüzölçümü 110 994 km2, nüfusu 7,364,570’dir. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan Balkan dağları Bulgaristan’ı ikiye ayırır. Bu dağların en yüksek yeri Botev (Yumrukçal) tepesi2 376 myüksekliktedir. Güneybatı kesimi Rodop dağlarıyla kaplıdır. Rodop’ların en yüksek yeri Rila dağındadır (2 990 m). Balkan ve Rodop dağları arasında Meriç nehrinin suladığı verimli bir ova uzanır. Bulgaristan’ı sulayan diğer akarsular Meriç’in kolları olan Arda, Tunca çaylarıyla Tuna’ınn kolları olan İsker, Yanta, Osmar nehirleridir. Okumaya devam et Bulgaristan Hakkında Bilgi

Belediye Hakkında Bilgi

Belediye, şehirlerde su, yol, aydınlatma, temizlik, şehir içi ulaşımı gibi uygarlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan teşkilâttır. Belediyeler belirli bir sınır içinde görev yapar. Türkiye’de bütün il ve ilçeler ile nüfusu 2 000 den fazla olan yerleşme merkezlerinde belediye vardır. Belediyeleri halk tarafından seçilen belediye meclisleri, belediye encümenleri ve belediye başkanları yönetir.

Belediyelerin görevleri nelerdir? Lokanta, gazino, kahvehane gibi yerleri hem sağlık bakımından hem fiyat bakımından kontrol etmek; itfaiye teşkilatı kurmak; ölenlerin defin ruhsatını vermek; kasaplık hayvanların sağlık kurallarına uygun şekilde kesilip satılmasını sağlamak; dükkânların temizliğini, fiyatlarını kontrol etmek; aydınlatma, temizlik, su gibi ihtiyaçları sağlamak; şehrin imarını planlamak; cadde, sokak ve meydanları düzenlemektir. Okumaya devam et Belediye Hakkında Bilgi

Burun Hastalıkları

Burnumuzun içindeki kıllardan başka bir de sümük çıkaran bezler vardır. Yapışkan  ve tuzluca olan sümük burnumuzun içini hep ıslak tutar. Burnun en sık görülen hastalığı nezle’dir. Nezle aslında bütün vücudu ilgilendiren  bir hastalıktır. Bu hastalığın mikrobu çoğu defa burnumuzdan girerek vücuda dağılır. Okumaya devam et Burun Hastalıkları

Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı Sonuçları

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI: Yüzyılın başlarında Avrupa’da siyasal durum çok karışıktı. Eskilerden kalma birtakım toprak kavgaları sürüp gidiyordu. Birçok devlet yeni yeni sömürgeler elde etmek istiyorlardı. Devletler birtakım çıkar birlikleri halinde bir araya gelmeye başladılar. Özellikle Almanya çok güç durumda olan ekonomisini kurtarmak için huzursuzdu. Zaten kendini dünyanın en büyük güçlerinden biri olarak görmekteydi. İngiltere, Fransa da yayılmak istiyorlardı. Çarlık Rusya’sı da bakışlarını batı ve güney sınırlarına dikmişti. Bu hava içinde herkes ufak bir bahane beklemekteydi. Avusturya – Macaristan veliahdını bir Sırp’ın Saraybosna’da öldürmesi yeterli oldu. Kısa bir anda her ülke birbirine savaş ilan etti, saldırıya geçti.

İlk önce Avusturya – Macaristan, Sırbistan’a, onu koruyan Rusya, Avusturya – Macaristan’a savaş açtı. Almanya bu sonuncusunun bağlaşığıydı; seyirci kalamazdı. Öte yandan Fransa ile İngiltere Rusya’nın bağlaşığıydı. Bunlarla birlikte bir sürü küçük devlet büyük devletlerin bu kuvvet gösterisinin ortasında buldular kendilerini. Almanya savaş gücüne çok güveniyordu ve hızlı bir saldırıya geçerek kısa zamanda Fransa ile Rusya’yı istilâ edebileceğini ve savaşın Avrupa içindeki önemli kısmını bitireceğini sanıyordu; ondan sonra İngiltere’yi dize getirmek de kolay olurdu. Gerçekten de uzun zamandan beri bütün gücü ile böyle bir savaşa hazırlanmış olan Almanya ilk anlarda büyük başarı kazanır gibi oldu. Bir bakıma Rus cephesi de o kadar parlak geçmedi. Her iki yanın kısa süreli başarıları bir yana, Almanlar işin başında umduklarını gerçekleştiremediler. Ama, savaşın uzaması sonunda, zaten yüzyılın başından beri büyük bir çalkantı içinde bulunan Rusya’nın ordularında moral çöküntüsü belirdi ve bozguna uğramaya başladılar. 0 sıralarda Almanya’ya dost görünen İtalya birden onun karşısında yer alarak savaşa katıldı. Almanlar gene bu sıralarda devleti elinde tutan kimseleri etkileyerek Osmanlı İmparatorluğu’nu da kendi yanlarında savaşa sokmayı becerdiler. Bulgaristan da yardıma koşarak uzun zamandır başarı ile direnen Sırpları ezdi. Okumaya devam et Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı Sonuçları