Böcekler, Böcekler Hakkında Bilgi

Böcekler: hayvanlar âleminin en kalabalık sınıfıdır. İnsanların yaşayışında böceklerin önemli yeri vardır. Örneğin arıların balını yeriz. İpekböcekleri bize ipek verir. Karıncalar zararlı böcekleri yiyerek bizi korurlar. Buna karşılık arılar bizi soktuğu zaman sokulan yer şişer ve canımız çok acır. Tahtakuruları, bitler, sinekler kanımızı emer, bize tehlikeli hastalıkları bulaştırırlar. Hamamböcekleri yiyeceklerimize girer, bizi tiksindirir. Daha bunun gibi sürüyle böcek insanların günlük hayatına karışır. Kimi yarar sağlar, kimi zarar verir.

Böceklerin vücut yapılarında en genel özellik 3 çift ayakları olmasıdır. Bacak şekilleri de her birinde ayrıdır. Örneğin, mayısböceğinde yürüme bacağı, çekirgede sıçrayıcı, arıda toplayıcı, peygamber devesinde yakalayıcı, danaburnunda kazıcı bacak tipi görülür.

Solunumları da çok değişiktir. Göğüs ve karın halkalarının yanlarındaki hava deliklerinden başlayan ve dokulara kadar uzanan trake boruları vardır. Başka hayvanlardan ayrı olarak böceklerde oksijen vücut sıvısıyla (kan) taşınmaz. Solunum doğrudan doğruya havayla dokular ve hücreler arasında yapılır. Suda yaşayan böceklerde ise solunum vücut yüzeyiyle ya da vücudun son kısmının su yüzüne doğru uzanan çıkıntılarıyla yapılır.

Bütün böcekler yumurtadan çıkar. Yumurtlama ve erginlik süreleri cinslerine göre değişir. Dişiler yumurtalarını besini bol ve korunması kolay yerlere bırakırlar. Yumurtadan çıkan böcek (kurtçuk), normal böcek olana kadar birçok değişmelere uğrar. Bu değişikliklere «başkalaşma» (istihale) denir. Birinci dönemde kurtçuk durmadan ve derisini çatlatıncaya kadar yer. Bu çatlayan deriden çıkan kurt ya da tırtılın bir derisi daha vardır. Böcek, ikinci deriyi de şişirip patlatıncaya kadar gene boyuna yer. Sonra, yemekten vaz geçer. Son olarak deri değiştirir ve kendisine bir kutucuk örer. Koza dediğimiz bu kutunun içinde böcek uzun süre dinlenir. Bu sırada hayvan ölüye benzer; ama, ölü değil, tersine, pek canlıdır. Sonra yavaş yavaş kurt halinden çıkarak böcek (kelebek) haline gelir. Sonunda kozayı delen böcek, sevimli bir kelebek olarak dışarı çıkar. Bu başkalaşma ger-çekten şaşırtıcıdır. Yumuşak vücutlu bir tırtılın (kurtçuğun), büsbütün değişerek, renkli ve güzel kanatlarıyla uçan bir kelebek oluvermesine başka canlılarda pek rastlanmaz.

Ama bütün böcekler böyle büyümez. Arı, sinek, sivrisinek, susineği (yusufçuk) gibi böcekler tüm, başkalaşma ile çekirge ve tahtakurusu yarı başkalaşma ile bit ve benzeri gibi böcekler ise başkalaşmadan büyürler. Başkalaşma geçirmeden büyüyen böcekler genellikle sert kabuklu böceklerdir.

Böcekler 8 takıma ayrılırlar: 1 — Zarkanatlılar, 2 — Çiftkanatlılar, 3 —Pul-kanatlılar, 4 — Kınkanatlılar, 5 — Düz-kanatlılar, 6 — Yarımkanatlılar, 7 — Damar kanatlılar, 8 — Kanatsızlar.

* Böcek Türleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir