Hidrojen Nedir, Nasıl Elde Edilir, Nerelerde Kullanılır?

Hidrojen Nedir, Nasıl Elde Edilir, Nerelerde Kullanılır?

Hidrojen normal şartlarda gaz halinde bulunan bir elemandır. Renksiz, kokusuz bir gazdır. Ayrıca dünyadaki elemanların en hafifidir. Onun için eskiden balonların doldurulmasında kullanılırdı. Hava ile karışımı patlayıcıdır. Bu özelliği yüzünden balonlarda artık kullanılmamaktadır.

Çok az miktarda havada serbest olarak bulunur. Daha çok bileşikler halindedir. En önemli ve yaygın bileşiği sudur. (Suyun formülü H20) Suyun ağırlık bakımından % 11’i hidrojendir. Bundan başka bütün organik bileşiklerin içinde karbonla birlikte hidrojen vardır. Hidrojen, hayvansal ve bitkisel dokuların en önemli elemanlarından biridir. Karbonla yaptığı bileşiklerden akaryakıtlar, yanıcı gazlar elde edilir. Havagazının bileşiminde de hacim bakımından % 50 oranında hidrojen vardır. Okumaya devam et Hidrojen Nedir, Nasıl Elde Edilir, Nerelerde Kullanılır?

Heykel ve Heykelcilik Sanatı

HEYKEL VE HEYKELCİLİK SANATI

Çamur, demir, taş, tunç gibi maddeleri kullanarak herhangi bir biçimi ya da bir düşünceyi anlatmak için yapılan güzel sanat eserine heykel denir. Heykelin resimden farkı üç boyutlu olmasıdır. Yani bir yüzeye çizilerek yapılan resmin tersine heykel boşlukta bir yer kaplar. Heykel yapan sanatçıya heykeltraş diyoruz. Heykeltraş önem verdiği bir kişinin heykelini yapar ya da bazı hayvanları biçimlendirir.

Heykelin tarihi insan tarihi kadar eskidir. İlkçağlarda heykel günlük hayatta büyük yer tutuyordu. İnsanlar onunla inançlarını, korkularını anlatıyordu. Yavaş yavaş heykel tapılan bir öğe durumuna gelmeye başladı. Putlar aslında birer heykeldi. Zenci sana-tında, Kızılderili sanatında görülen totemler de birer heykeldir. Eski Yunanlılar tanrılar» nı insan kılıklı düşündükleri için insana benzer heykellerde ileri gittiler; bu arada ünlü sanatçıların, komutanların, bilginlerin heykellerini de yaparak onları ölmezleştirdiler. Bu akımı Romalılar da geliştirdi. Etiler’in de gerçeğe uymamakla birlikte çok güzel heykeller yaptıkları biliniyor. Okumaya devam et Heykel ve Heykelcilik Sanatı

Havanın Etkileri

HAVANIN ETKİLERİ

Havanın birçok etkisi vardır. Bu etkiler havanın özelliklerinden doğar.

Bunları 2 ana bölümde toplayabiliriz:

Havanın hareketi. — Havanın hareketi rüzgârı ortaya çıkarır.

Rüzgârlar esme hızlarına, sürelerine göre çeşit çeşittir. Tarım bakımından büyük önem taşırlar. Kimisi yararlıdır; kimisi de bazı zararlara yol açar. Okumaya devam et Havanın Etkileri

Hava Basıncı

HAVA BASINCI

Havanın basıncı: Hava da bir gaz olduğuna göre içinde bulunduğu kabın çeperlerine basınç yapar. Açık hava ise yeryüzüne bir basınç uygular. Buna hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir. 0°C’ta, deniz kıyısında, 1 cm.2’lik yüzeye havanın uyguladığı kuvvet 1 033 gr.’dır.

Bu basınç yeryüzünü çevreleyen hava tabakasının ağırlığından doğan bir basınçtır. İnsan vücudu bu basınç altında yaşamaya alışmıştır. Onun için hava basıncını duymayız. Ama deniz kıyısından yükseklere çıktıkça, üstümüzde kalan hava tabakasının kalınlığı azaldığı için hava basıncı da azalır. İç organlarımız hava basıncı altında çalışmaya alışmıştır. Birden hava basıncı çok düşerse vücudumuzda aksamalar başlar. Basınç daha da düşerse hava basıncıyla dengede olan kan basıncı fazla gelir; kan damarlardan dışarı fışkırır. Okumaya devam et Hava Basıncı

Hava Hakkında Bilgi

HAVA HAKKINDA BİLGİ

Yeryüzünü çevreleyen, bütün canlıların solunumu için gerekli olan gaz karışımına hava denir. Hava renksiz ve kokusuzdur. Ama gökyüzüne bakınca bir mavilik görürüz. Bu mavilik hava tabakasının varlığından ileri gelir.

Bir yerde hava bulunup bulunmadığını duyu organlarımızla anlayamayız. Havanın varlığı ancak bazı deneylerle anlaşılır. Bir kitabı yelpaze gibi sallarsak, bir borunun ucundan üflersek havanın etkileri ortaya çıkar. Bunun gibi birçok deney yapılabilir. Yanan bir mumun üzerine bir bardağı sıkıca kapatalım. Mumun biraz sonra söndüğünü görürüz. Bu deney bize yanma olayı için havanın gerekli olduğunu gösterir. Bardak içindeki hava bitince mum söner. Okumaya devam et Hava Hakkında Bilgi

Havanın Canlılar İçin Önemi

HAVANIN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ

Yeryüzünde hiçbir canlı havasız yaşayamaz. İnsanlarla hayvanların yaşaması, hareket edebilmesi için enerji gereklidir. Canlılar enerjiyi besinlerden alırlar. Besinler canlının vücudunda yanar; yanma sonunda ısı enerjisi açığa çıkar. Canlı bu enerjiyi kullanarak yaşar. Yanma için de oksijen gerekli olduğundan, canlıların yaşaması oksijene, dolayısıyla havaya bağlı demektir.

İnsanlarla hayvanlar havayı solunum yoluyla alırlar. Balıklar da solungaçlarıyla deniz suyunda erimiş olan oksijenle yaşarlar. Okumaya devam et Havanın Canlılar İçin Önemi

Hayvanlar Hakkında Bilgi

HAYVANLAR HAKKINDA BİLGİ

Bitkilerle insanların dışında kalan canlı varlıklara hayvanlar denir. Dünyanın her yerinde, soğuk, sıcak bölgelerde, denizlerin dibinde, dağların tepesinde çeşit çeşit hayvan yaşar. Hayvanların büyüklükleri de çok değişiktir. Bazı hayvanlar gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Buna karşılık fil, balina gibi hayvanların ağırlıkları tonlarla ölçülebilir. Yeryüzünde yaşayan hayvan çeşidi 3 000 000’u aşar.

Hayvanlarla bitkileri birbirinden ayırmak, ilk bakışta, çok kolaymış gibi görünür. Hareket eden, yer değiştirenler hayvanlardır; aynı yerde büyüyüp ölenler de bitkilerdir diye hayvan ve bitkilerin büyük türleri için bir tanım yapılabilir. Ama süngerler gibi bazı deniz hayvanları da oldukları yerden hiç ayrılmazlar. Okumaya devam et Hayvanlar Hakkında Bilgi

Hayvan Besleme ve Hayvanların Dünyası

HAYVANLARIN DÜNYASI

Hayvanlar içgüdüleriyle hareket ederler.  Kendilerine yiyecek bulmaları, soğuktan, sıcaktan kaçmaları, yuva yapmaları, kendilerini savunmaları hep içgüdü yönetimindedir. Kuşların yuva yapmaları, soğuk mevsimlerde sıcak ülkelere göç etmeleri, yeni doğmuş bir kedi yavrusunun anasından süt emmesi hep içgüdüyle yapılır. Ayrıca hayvanların öğrenme yetenekleri de vardır. Bilginler yaptıkları deneylerle hemen her hayvana bir şeyler Öğretebileceği ortaya çıkarmışlardır. Bu yetenek bazı hayvanlarda daha çok, bazılarında daha azdır. Sirklerde çeşitli numaralar yapan hayvanlara bunlar insanlar tarafından sürekli çalıştırılarak öğretilmiştir. Okumaya devam et Hayvan Besleme ve Hayvanların Dünyası

Hayvanların Sınıflandırılması

Hayvanların Sınıflandırılması

Dünyadaki bütün hayvanları teker teker inceleyip bilgi edinmek çok güçtür. Bu yüzden ortak benzerlikleri olan hayvanları bir araya getirmekle o benzerlikteki birçok hayvanların özelliklerini öğrenebiliriz. Böyle ortak benzerlik altında canlıları toplamaya sınıflandırma (sistematik) denir.

Sınıflandırmayı ilk düşünen eski Yunanlı bilgin Aristoteles’tir. Ama ancak XVIII. yüzyılda İsveçli bilgin Linne bilimsel bir çalışmayla ilk sınıflandırmayı yapmıştır. Linne hayvan ve bitkileri organlarına göre ayırmıştı. Bu çeşit sınıflandırmada bazen birbirine hiç yakınlığı olmayan iki canlı, benzer organları yüzünden aynı sınıfa girebiliyordu. Okumaya devam et Hayvanların Sınıflandırılması

Hayvanlardan Nasıl Yararlanırız?

HAYVANLARDAN NASIL YARARLANIRIZ?

İnsanlar hayvanlardan sonsuz yarar sağlarlar. İlk çağlarda onları avlayıp etini yemişler, postlarından da giyecek yapmışlardır. Daha sonra evcilleştirdikleri hayvanları çeşitli işlerde kullandılar. Sütünden, yumurtasından besin olarak yararlandılar Arıların yaptığı balı yediler. Koyunların yünü kuvvetli, bazıları da çok zayıftır. Tek hücrelilerin görme organı yoktur. Yalnız ışığa karşı duyarlıdırlar. Bazı solucanlar genel anlamda görmeden yoksundurlar. Yalnız aydınlığı karanlıktan ayırdedebilirler. Böceklerin, birçok parçadan yapılmış petek gözleri vardır. Balıkların, kuşların, birçok kara hayvanlarının gözleri insan gözü yapısındadır. Karanlıkta avlanan hayvanlar çok az ışıkta bile görebilirler. Okumaya devam et Hayvanlardan Nasıl Yararlanırız?