Bingöl, Bingöl İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Bingöl Doğu Anadolu bölgesinde bir ilimizdir. Kuzeyinde Erzurum, doğusunda Muş, güneyinde Diyarbakır, batısında Elazığ, kuzeybatısında Tunceli illeri vardır. Yüz ölçümü 8 402 km2, 2012 nüfusu 262 263’tür. İl merkezinin yüzölçümü 1 854 km2, nüfusu 129 885’tür. Çok dağlık bir bölgedir. Halk hayvancılıkla geçinir.

2 500 m’yi aşan dağlarında sığ, berrak pek çok göl bulunduğundan bölge Bingöl adını almıştır. Halk dağlar arasındaki vadilerde yerleşmiştir. İlin en önemli akarsuyu Murat suyudur. İklim serttir. Kışlar uzun sürer ve soğuk geçer. İl topraklarının % 12’si ormanlarla, % 70′ i de otlak olarak kullanılan çayırlarla kaplıdır. Bütün toprakların yalnız % 3’ünde tarım yapılabilir. Halk hayvancılıkla geçinir.

İl merkezi olan Bingöl’ün denizden yüksekliği 1 250 m’dir. Eski adı Çapakçur’du.

Bingöl’ün merkezle birlikte 8 ilçesi vardır:

MERKEZ, nüfusu 95.048 olup, 41.680’i ilçe merkezinde, 53.368’i köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağa bağlı 47, Ağaçeli (Ilıcalar)bucağına bağlı 13, Sancak bucağına bağlı 15, Yamaç bucağına bağlı 11 köyü vardır. Yüzölçümü 1840 km2 olup, nüfus yoğunluğu 52’dir. İlçe toprakları dağlık ve ormanlıktır. Güneyinde Karaboğa Dağları, kuzeyinde Bingöl Ovası yer alır. İlçe topraklarını Bayram Çayı sular.

ADAKLI, nüfusu 19.610 olup, 4538’i ilçe merkezinde 15.072’si köylerde yaşamaktadır. Merkeze bağlı 33 köyü vardır. İlçe oldukça dağlık olup peri suyunun kolları buradan geçmektedir.

GENÇ, il topraklarının güney kesimindedir. Yüzölçümü 1 646 km2, nüfusu 35.969’tur. İlçenin dağlarında meşe ormanları vardır. Murat suyu çevresinde tarım yapılır. Halka yetecek kadar tahıl, sebze, meyve yetişir. 3 belediye 62 köyü vardır.

KARLIOVA, il topraklarının kuzeyine düşer. Yüzölçümü 1349 km2, nüfusu 32 052. İlçe toprakları dağlıktır. Kışlar çok soğuk geçer. Hayvancılık, yağ, peynir, ham deri gibi hayvan ürünleri önemlidir. 1 belediye, 46 köyü vardır.

KİĞI, ilin kuzeybatı kesimindedir. Yüzölçümü 2162 km2, nüfusu 54 035’tir. Halk hayvancılıkla geçinir. Eski adı Kasaba’ydı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Ruslar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Yeniden kurulduktan sonra da depremlerden zarar görmüştür. 1belediye, 28 köyü vardır.

SOLHAN, il topraklarının doğusuna düşer. Yüzölçümü 1114 km2, nüfusu 33 294’tür. Murat suyunun bir kolu olan Maraba suyunun kıyısında kurulmuştur. İlçenin geçimi hayvancılığa ve hayvan ürünlerine dayanır. 2 belediye 26 köyü vardır.

YAYLADERE, nüfusu 3649 olup, 1310’u ilçe merkezinde, 2339’u köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağa bağlı 20 köyü vardır. Ekonomi hayvancılığa dayalıdır. Yaylacılık yapılır.

YEDİSU, Nüfusu 2916’dır. 1 belediye 13 köyü vardır. İlçe toprakları dağlıktır. İlçenin güneyinde Şeytan Dağları yer alır. Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir