Bingöl, Bingöl İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Bingöl Doğu Anadolu bölgesinde bir ilimizdir. Kuzeyinde Erzurum, doğusunda Muş, güneyinde Diyarbakır, batısında Elazığ, kuzeybatısında Tunceli illeri vardır. Yüz ölçümü 8 402 km2, 2012 nüfusu 262 263’tür. İl merkezinin yüzölçümü 1 854 km2, nüfusu 129 885’tür. Çok dağlık bir bölgedir. Halk hayvancılıkla geçinir.

2 500 m’yi aşan dağlarında sığ, berrak pek çok göl bulunduğundan bölge Bingöl adını almıştır. Halk dağlar arasındaki vadilerde yerleşmiştir. İlin en önemli akarsuyu Murat suyudur. İklim serttir. Kışlar uzun sürer ve soğuk geçer. İl topraklarının % 12’si ormanlarla, % 70′ i de otlak olarak kullanılan çayırlarla kaplıdır. Bütün toprakların yalnız % 3’ünde tarım yapılabilir. Halk hayvancılıkla geçinir. Okumaya devam et Bingöl, Bingöl İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi