Denizli İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Denizli İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

DENİZLİ, Kuzeyde kalan büyük kısmı Ege bölgesinde, güney kısmı ise Akdeniz bölgesinde olan bir ilimizdir. Kuzeyde Uşak, kuzeydoğuda Afyonkarahisar, doğuda Burdur, güneyde Muğla, batıda Aydın ve Manisa illeriyle sınırlıdır. Yüzölçümü 11 868 km2, 2010 toplam nüfusu 655.322. İl merkezinin yüzölçümü 1 439 km2, nüfusu 511 751, belediye sınırları dışında kalan nüfusu 29 238’dir.

Denizli’nin topraklan ovalar ve az yüksek dağlarla kaplıdır. En önemli dağı ilin ortasındaki Honaz Dağı’dır (2 571 m). İlin batısında Babadağ’ı (2 308 m) ve Akdağ (2198 m) vardır. Başlıca akarsuları kuzeyde Büyük Menderes ve kollarıyla güneydeki Dalaman çayıdır. İklimi serttir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Topraklarının % 20’si ormanlıktır. İlin ekonomisinde pamuk tarımının büyük yeri vardır. Endüstri de buna dayanır. İlde 20 000’den fazla dokuma tezgâhı, ayrıca iplik ve dokuma fabrikaları vardır. Ünlü Pamukkale, Denizli’de önemli bir turizm merkezidir. Okumaya devam et Denizli İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Destan, Destan Nedir?

Destan Nedir?

Destan, şiir diliyle anlatılan efsane ya da mitos demektir. Destanın konusu kahramanlık öyküleri olabilir; ulusların, tanrıların, yiğitlerin savaşları, başlarından geçenler olabilir. Bunlar o ulusun bir bakıma tarihini anlatan belgelerdir. Halk edebiyatının en güzel örneklerinde görüldüğü gibi ağızdan ağza dolaşa dolaşa renklenir, her ozan yeni bir ayrıntı ekler. Binlerce ağzın, binlerce kulağın süzgecinden geçen destan bir bakıma arınır, özleşir, yumuşar ve güzelleşir. Çoğunlukla saz eşliğinde türkü gibi söylenirler.

Hint Mitolojisi

Hindistan’da çok çeşitli kültürler bir arada görüldüğü için değişik mitolojiler göze çarpar. Bunların en yaygını Hindu mitolojisidir. Bundaki tanrılarla Yunan tanrıları arasında yakınlıklar bulunabilir. En önemli tanrılardan biri İndra idi; savaş ve fırtına tanrısıydı. Şeytan Vritra bulutları mağarasına kapar; bu yüzden yağmur yağmaz. Dünyayı İndra kurtarır; şeytanı öldürür, bulutları çıkarır. Okumaya devam et Destan, Destan Nedir?

Dünya Savaşları, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı

Son 100 yıl içinde dünyamız iki büyük savaş gördü. İkisi de yıllarca sürdü, ikisinde de büyük halk kütleleri, birçok ulus savaşa katıldılar ve savaşın etkilerini yaşadılar. Savaşlar büyük yıkım yaptı, büyük felâketlere sebep oldu. Milyonlarca insan öldü; sayısız şehir yerle bir oldu. Eski savaşlara kıyasla bütün dünyayı ateşlere ve ölüme buladığı için bu savaşlara Dünya Savaşları dendi. Birinci savaş 1914 ile 1918 arasında oldu; İkincisi de 1939 ile 1945 arasında yer aldı. Okumaya devam et Dünya Savaşları, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı

Dilbilgisi Nedir, Dilbilgisi Hakkında Bilgi

İnsanlar duygu ve düşüncelerini dille anlatırlar. Çevremizdeki varlıkları adlandırıp kavramamız da dil yoluyla olur. Dil olmasaydı gördüğümüz bütün varlıkların hiçbir anlamı olmazdı.

Bir dilin ses, şekil ve cümle yapısını inceleyen bilime dilbilgisi denir. Dilbilgisi yanlışsız yazmayı ve konuşmayı, imlâyı, noktalamayı öğretir. İmlâ bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesidir. Okumaya devam et Dilbilgisi Nedir, Dilbilgisi Hakkında Bilgi

Dünyanın Yaşı

Bu konu uzun zamandan beri insanlar için merak konusu olmuştu. Yalnız yakın çağlar içinde dünyanın oluşumu bilimsel yollarla ele alınabildi. Böylece birtakım kuramlar belirdi. Geçen yüzyıl içinde İngiliz bilgini Kelvin dünyanın soğuması üzerinde durarak, soğuma oranına göre bir hesap yapmıştır. Okumaya devam et Dünyanın Yaşı

Dünya Anlayışı

Her çağın insanı dünyayı kendi yaşama tarzına, ekonomik ve toplumsal hayatına, inançlarına uygun olarak düşünmüştür. Eski Mısırlılar için dünya kutu biçimindeydi, gökyüzü de bir kapak gibi bu kutuyu kapıyordu. Eski Hintliler buna benzer bir görüşü çok daha süsleyip püslediler. Onlara göre uçsuz bucaksız bir deniz vardı; onun üstünde kocaman bir kaplumbağa yüzüyor ve sırtında dört fil taşıyordu. Filler de sırtlarında tabak gibi düz bir daire taşıyorlardı; bu, dünyaydı. Daha başkaları dünyayı bir öküzün boynuzları üstünde düşündüler. Öküz kızdırıldıkça boynunu sallıyordu; bu da depremleri yaratıyordu. Okumaya devam et Dünya Anlayışı

Deri Hastalıkları

Sayısız denecek kadar deri hastalığı vardır. Bunların çeşitli sebepleri olur. Kısaca bunları şöyle toplayabiliriz:

1 — Fizik etkenlerden olan hastalıklar: Yanıklar, yaralar, çatlaklar ve benzeri bozukluklar… Okumaya devam et Deri Hastalıkları

Don Kişot Özeti

Don Kişot dünya edebiyatının en ünlü eserlerinden biridir. Aynı adı taşıyan bir İspanyol’un başından geçenleri anlatır. Eserin konusu şudur:

İspanya’nın’ bir kasabasında yaşayan Don Kişot, o zamanlar çok moda olan şövalyelik hikâyelerini, bunların kahramanlık serüvenlerini okudu, kendini de şövalye olmaya lâyık bir kimse gibi gördü ve şövalye olmak üzere, eski bir şövalye gibi giyindi; yanına da Sanşo Pansa adındaki uşağını alarak yola çıktı. Rozinante adını verdiği sıska bir ata binmişti; uşağı da bir eşekle onu izliyordu. Don Kişot bir süre gittikten sonra bir hana rastladı; onun hayalinde burası bir şato, hancı da şatonun sahibiydi. Ondan, kendisine şövalyelik vermesini istedi. Hancı da eğlence olsun diye handakileri avluya topladı, kılıcıyla Don Kişot’un omzuna dokunarak onu şövalye yaptı. Okumaya devam et Don Kişot Özeti