Bilecik, Bilecik İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Bilecik, marmara bölgemizde bir ilimizdir. Kuzeyinde Sakarya, doğusunda Bolu ve Eskişehir, güneyinde Kütahya, batısında Bursa illeri vardır. Yüzölçümü 4 307 km2, nüfusu 225 381 (2010). İl merkezinin yüzölçümü 844 km2, belediye sınırlan içindeki nüfusu 145 126. İl toprakları verimlidir. Tahıl, meyve ve sebze yetiştirilir, hayvancılık, ipekçilik, bağcılık kerestecilik yapılır.

Başlıca akarsuyu Sakarya ve kollarıdır. Karasu vadisi meyve bahçeleriyle kaplıdır. Beylerce üzümü çevrede ün yapmıştır. Eskiden önemli bir ipekçilik merkeziydi. Bugün de ipekböceği yetiştirilir. Bilecik’te bir ipek fabrikası, bir şarap yapımevi, bir de tuğla fabrikası vardır. İstanbul – Ankara demiryolu üzerindeki Bilecik istasyonu, şehre 5 km uzaklıktadır. Osman Gazi, Orhan Gazi camileriyle, Şeyh Edebali türbesi Osmanlılardan kalan ilk eserlerdir.
Bizans döneminde, şehrin bugünkü yerinde Belekoma kalesi vardı. Bu kale 1299’da Osman Bey tarafından alındı. Osmanlı imparatorluğunun temeli bu topraklarda atıldı.

Bilecik’in 8 ilçesi vardır:

MERKEZ: 1990 sayımına göre toplam nüfusu 43.089 olup, 23.050’si ilçe merkezinde, 20.039’u köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağa bağlı 23, Küplü bucağına bağlı 9 ve İlyasbey bucağına bağlı 18 köyü vardır.

BOZÖYÜK, il topraklarının güneyine düşer. Yüzölçümü 848 km2, nüfusu 66 225’dir. Pancar ve tahıl ekilir, meyvecilik, bağcılık yapılır. Bozüyük dağları çam, köknar ve kayın ormanlarıyla kaplıdır. İlçede bir kireç, bir seramik, birkaç kereste, 2 un fabrikası vardır. Frigyalılar’dan kalma eski eserler, Osmanlılardan kalma yapılar ve İnönü şehitleri için dikilen Zafer anıtı tarihi eserleridir. 3belediye 43 köyü vardır.

GÖLPAZARI, ilin kuzeydoğusuna düşer. Yüzölçümü 895 km2, nüfusu 12 403’dür. Tahıl, afyon, baklagiller, şekerpancarı ekilir ve ipekböceği yetiştirilir. Osman Gazi tarafından Akçaoba adıyla kurulmuştur. 1 belediye 48 köyü vardır.

İNHİSAR, nüfusu 8042 olup, 1526’sı ilçe merkezinde, 6516’sı köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağa bağlı 12 köyü vardır. İlçe toprakları Sakarya Vadisinde yer alır. Sündüken Dağları, ilçenin güneyinde uzanır. Sakarya Nehri ilçe topraklarının ortasından geçer. Ekonomisi tarıma dayalıdır.

OSMANELİ, ilin kuzey kesimindedir. Yüzölçümü 526 km2, nüfusu 20 912. İlçe merkezi Sakarya kıyısındadır. Tahıl, tütün, pancar ve pamuk tarımı yapılır. Eski adı Lefke’ydi. 1 belediye 27 köyü vardır.

PAZARYERİ, ilin batısına düşer. Yüzölçümü 333 km2, nüfusu 11 467’dir. Tahıl tarımı ve hayvancılık yapılır. 1 belediye 24 köyü vardır.

SÖĞÜT, ilin doğu kesimindedir. Yüzölçümü 862 km2, nüfusu 25 679’dur. Tahıl tarımı ve Sakarya vadisinde meyvecilik yapılır. Selçuklular Söğüt’ü Ertuğrul Gazi’ye yerleşmek için vermişlerdi. Osman Gazi burada egemenliğini ilân etti ve bir süre burayı beyliğin merkezi olarak kullandı. Ertuğrul Gazi’nin türbesi buradadır. 3 belediye 21 köyü vardır.

YENİPAZAR:1990 sayımına göre toplam nüfusu 6018 olup, 1667’si ilçe merkezinde 4351’i köylerde yaşamaktadır. Merkez bucağa bağlı 24 köyü vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir