Kış Uykusu

Bazı hayvanlar bütün kış uyurlar. Bu olay doğanın tuhaflıklarından biridir. Aslında nedeni çok basittir. Soğukla pek fazla ilgisi yoktur. Hayvanları kış uykusuna zorlayan beslenme güçlüğüdür. Sonbaharla birlikte yapraklar dökülmeye, yemişler yok olmaya başlar; ayrıca bazı böcekler ölür, yok olur. Yeryüzünü çoğunlukla kar kapladığı için yeri eşeleyip yiyecek çıkarmak güçleşir. Okumaya devam et Kış Uykusu

Kutluk Devleti

Doğu Göktürkleri 50 yıl Çinlilerin egemenliği altında, zaman zaman başkaldırarak yaşadılar. Sonunda Kutluk Han Çinlileri Türkler ‘in ülkesinden çıkarmayı başardı. 681’de kendini İlteres adıyla hakan ilan ederek Kutluk devleti‘ni kurdu. Uygurları ve Kırgızları egemenliği altına aldı. Okumaya devam et Kutluk Devleti

Karagöz ve Gölge Oyunu Hakkında Bilgi

Karagöz Hakkında Bilgi

Karagöz bir gölge oyunudur. Hayal oyunu adını da alır. Karagöz oynatmak için beyaz bir perde gerilir; arkasında bir ışık yakılır. Eskiden mum ya da kandil kullanılırmış. Perdenin önüne seyirciler oturur. Arkasında ise Karagöz’ü oynatan sanatçı vardır. Bu sanatçı oyununda deve derisinden yapılmış ve çeşitli renklere boyanmış şekiller (suretler) kullanır. Bu şekiller de çok çeşitlidir. İnsan, hayvan, bitki, eşya olabilir. Bir ya da iki sopanın ucuna takılmışlardır. Karagözcü sopadan tutarak perdeye dayar. Arkadaki ışık yarı saydam olan deve derisinden geçerek, şekillerin renkli görüntüsünü perde üzerine düşürür. İnsan şekilleri birkaç parçalıdır. Karagözcü elindeki sopaları oynatarak perdedeki görüntülere çeşitli hareketler yaptırır. Onları oturtur, kaldırır, yürütür, dövüştürür. Okumaya devam et Karagöz ve Gölge Oyunu Hakkında Bilgi

Kibrit

Kibrit

Kibritin bulunması ateş yakmayı çok kolaylaştırmıştır. Kibrit çöplerinin başında kutusunun yanına sürülünce parlayan kimyasal bir madde vardır. Eskiden kibrit çöplerinin başına, çok kolay alev aldığı için beyaz fosfor konurdu. Kibrit herhangi bir yere sürtülünce, sürtünme kuvvetinin doğurduğu ısıyla beyaz fosfor alev alır, kibrit yanardı. Ancak beyaz fosforun çok şiddetli bir zehir olması, bu kibritleri tehlikeli kılıyordu. Bu yüzden kibrit çöpünün başında beyaz fosfor kullanılması yasaklanmıştır. Bugün kibrit çöplerinin başlarına gene kolayca alev alan, ama zehirli olmayan kimyasal bileşikler sürülür.

Kutunun yanındaki sürtme yüzeyinde de kırmızı fosforla cam tozunun tutkalla karıştırılmasıyla elde edilen bir hamur vardır. Cam tozu sürtmenin şiddetini arttırmaya yarar.

Türkiye’de yakın zamanlara kadar kibrit yapımı devlet tekelindeydi. T. C. Tekel Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Büyükdere Bentler yolunda bir kibrit fabrikası vardır. Bu fabrika 1946 yılına kadar bir Amerikan şirketince yönetilmiş, bu tarihte Tekel’e bırakılmıştır. Fabrika 1 yılda ortalama olarak 700 000 sandık kibrit yapar. Bir sandıkta da 5 000 kibrit vardır. Günümüzde ise kibritin yerini çakmaklar almıştır.

Karagöz Oyununun Yapısı

Bir Karagöz oyunu 4 bölümden oluşur: 1 – Giriş, 2 – Muhavere, 3 – Fasıl, 4 – Bitiş.

1  — Oyun başlamadan önce perde arkasındaki ışık yakılınca perdeye biı göstermelik konur. Ev, ağaç, çiçek, havuz, kalyon gibi oyunun dekorunu temsil eden surete göstermelik adı verilir. Zırıltılı bir düdükle oyun başlar. Giriş bölümünde Hacivat bir semai söyleyerek perdeye gelir. Semaiyi bitirdikten sonra «.Hay hak!» diye bağırıp perde gazeline başlar. Perde gazeli genellikle tasavvuf düşüncesini anlatan bir gazeldir. Dünyanın geçiciliğini, bu dış görünüşe aldanmayıp onun arkasında saklı duran asıl gerçeğe varmak gerektiğini belirtir. Hacivat perde gazelini de bitirdikten sonra Tanrı’ya ve zamanın padişahına dua eder. Daha sonra «Yar bana bir eğlence» sözleriyle biten bir konuşma yapar.  Karagöz’ü çağırır. Okumaya devam et Karagöz Oyununun Yapısı

Karagöz – Hacivat Oyununun Kişileri

Karagöz Oyununun Kişileri

Karagöz oyununun başlıca iki kişisi Karagöz ile Hacivat‘tır. Karagöz, okumamış, ama sağ duyusu olan akıllı bir insandır. Daha çok halkı temsil eder. Halkın diliyle konuşur. Yabancı kelimelerle konuşulunca anlamaz, yanlış anlar ya da anlamaz görünür. Benzet-meler yaparak ters anlamlar verir. Her olaya, her konuşmaya karışır. Dürüst, hatta patavatsız biridir. Onun için de başına olmadık işler açar. Gene işi alaya, şakaya vurmayı başarır. Okumaya devam et Karagöz – Hacivat Oyununun Kişileri

Karagöz Hacivat Oyun Örneği

HACİVAT — Bir yâr-i vefakârım olsa, o söylese ben dinlesem, haddim olmayarak ben söylesem o dinlese…

KARAGÖZ — (Pencereden) Ah şu Hacivat da benden bir temiz dayak yese.

HACİVAT — Bizler söyleşirken bizi seyredenler eğlenseler. Diyelim: işimizi Mevla’m rast getire!

(Gazel okumaya başlar.)

Ah bana bir eğlence, medet; Yâr, bana bir eğlence, aman, aman aman!

Gelse ol çeşm-i siyahım handeler peyda olur. Okumaya devam et Karagöz Hacivat Oyun Örneği

Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu

Özel ışınlardan yararlanarak, sonsuz uzaklıktan çukur aynanın tepe noktasına doğru yaklaşan bir cismin görüntülerini çizelim:

Cisim sonsuzda iken görüntü odak noktasındadır.

Cisim aynanın M merkez noktasından uzakta, yani sonsuzla merkez arasındaysa görüntü aynanın M merkezi ve F odağı arasında, gerçek, ters ve cisimden küçüktür. Okumaya devam et Küresel Aynalarda Görüntü Oluşumu

KONFÜÇYÜS FELSEFESİ

KONFÜÇYÜS FELSEFESİ

Kuşkusuz Asya’nın en köklü ve en ilginç dinlerinden biri de Konfüçyüs dinidir. Konfüçyüs (M. Ö. 551-479) Çin’ in yetiştirdiği en ünlü felsefecidir. İyi bir eğitim gördükten sonra devlet hizmetine giren felsefeci, oradaki haksızlıkların, kötülüklerin, ahlâksızlıkların akıl almaz ölçüsünü görünce yepyeni bir ahlâk sisteminin gerektiğini anladı.

KONFÜÇYÜS KİMDİR

(M. Ö. 551 -479) ÇİNLİ FİLOZOF. AHLAK ÜZERİNE FİKİRLERİYLE TANINMIŞTIR. KONFUÇYUS’UN DÜŞÜNCELERİNE GÖRE TOPLUMUN MUTLU OLMASI VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAYABİLMESİ, KİŞİLERİN İYİLİK İÇİN ÇALİŞMALARI VE KENDİLERİNİ KÜLTÜR YOLUYLA GELİŞTİRMELERİYLE MÜMKÜNDÜR. KONFUÇYUS KİTAP YAZMAMIŞ, FİKİRLERİ   ÖĞRENCİLERİNİN NOTLARINDAN ÖĞRENİLEBİLMİŞTİR. BU FİKİRLER  SONRALARI  ÇİN’DE  DİN  YÜCELİĞİNE ERİŞMİŞTİR.

Konfüçyüs Felsefesi
Konfüçyüs Felsefesi