Pil, Akümülatör, Elektroskop, Ark

Pil ve akümülatörlerde kimyasal yolla elektrik elde edilir.

Pil — İlk pili İtalyan bilgini Alessandro Volta (1745-1827) yapmıştır Genel olarak, asitli su içine batınlar iki maden levhayla yapılır. Kullanılan asit eriyiklerine elektrolit, maden levhalara da elektrot denir. Volta sülfürik asit eriyiğine bakır ve çinko levhalar daldırmıştır. Bu durumda serbest duruma giren kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. Levhalar telle birleştirilince elektrik akımının geçtiği görülür. Sonraları piller geliştirilmiş, günümüzde kullanılan kuru piller yapılmıştır. Okumaya devam et Pil, Akümülatör, Elektroskop, Ark

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER

İnsanlar dünya üzerindeki yerlerini belirleyebilmek ve birbirlerine yerlerini haber verebilmek için bir çare düşünmüşlerdir. Örneğin, açık bir denizde tek başına fırtınaya tutulmuş bir geminin imdat çağırabilmesi için yerini kesinlikle bildirmesi gerekir. Bunun için de iki cins daireden kurulmuş bir sistem kabul edilmiştir. Ekvatorla kutuplar arasındaki bölgeler ekvatora paralel eşit aralıklı çizgilerle doksan parçaya bölünmüştür. Bu hayalî çizgilere ekvatora paralel oldukları için paralel daireleri denir. Bunlar l, 2, 3, 4, … diye numaralanır. Ekvator sıfır numaralı paralel dairesidir. Paraleller içinde en uzunu dünyayı ortasından böldüğü için ekvatordur. Kuzeye ve güneye doğru gidildiği zaman boyları küçülür. 90 dereceli olanı sadece bir nokta haline gelir; bu da kutup noktasıdır. Unutmamalıyız ki aynı sayıyı taşıyan iki paralel dairesi vardır; Örneğin 20 dereceli paralelin kuzey yarımkürede mi, yoksa güney yarımkürede mi olduğunu söylemezsek tam bir bilgi vermemiş oluruz.

İkinci cins daireler ise kutup noktalarından geçen dairelerdir. Bunlara meridyen daireleri denir. Meridyenler ekvatoru dik olarak keserler. 180 tane daireden meydana gelirler. İnsanlar kolaylık olsun diye meridyenleri tam daire olarak değil de yarım daire olarak düşünme yolunu seçmişlerdir. Böylece meridyen sayısı 360’a çıkmış olur; her bir meridyen tam dairenin iki kutup noktası arasındaki parçasının adı olur. Bunları sayılamak ise paraleller için yapılandan biraz daha zor olmuştur. Çünkü  bunda,  ötekinde  olduğu  gibi ekvatora benzer akla yakın bir daire bulunmamaktadır. Bütün ülkeler İngiltere’de Londra yakınlarındaki Greenwich (Griniç) denen kasabanın rasathanesinden geçen meridyeni başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Baş meridyen denen bu meridyen 0 numaralı sayılır; Ötekiler 1, 2, 3, … diye numaralandırılır. Bu sistemde de batı meridyenlerini doğu meridyenlerinden ayırt etmek gerekir.

Türkiye’nin Konumu

Yurdumuz 36 kuzey paraleli ve 42 kuzey paraleli ile 26 doğu meridyeni ve 45 doğu meridyeni arasında yer alır.

ENLEM VE BOYLAM

Dünya üstündeki bir noktanın yerini belirlemek için ekvatordan olan uzaklığı ile baş meridyenden olan uzaklığını vermemiz gerekir. Bu uzaklıklara enlem ve boylam denir. Enlem ekvatordan olan uzaklığı, boylam da baş meridyenden olan uzaklığı vermeye yarar.

Paralel Ve Meridyen
Paralel Ve Meridyen

Peter İlyiç ÇAYKOVSKİ

Peter İlyiç, ÇAYKOVSKİ 

(1840-1893)

Peter İlyiç Çaykovski Rus bestecilerinin en ünlülerinden biridir. Rusya’nın Vatkinsk kentinde, bir maden mühendisinin oğlu olarak doğdu. Annesi Fransız’dı. Çocukluğunda müzikle pek az ilgilendi. 19 yaşında Petersburg Hukuk Okulu’nu bitirerek memurluğa başladı. Sinirlerinin bozukluğu, onu müzikte teselli aramaya itti. 1862 de konservatuvara girdi. Okumaya devam et Peter İlyiç ÇAYKOVSKİ

2012-2013 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler

 2012-2013 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200
Adıyaman Üniversitesi 200
Adnan Menderes Üniversitesi 200
Ahi Evran Üniversitesi 200
Atılım Üniversitesi 200
Akdeniz Üniversitesi 200
Ankara Üniversitesi 350
Anadolu Üniversitesi 350
Amasya Üniversitesi 200
Atatürk Üniversitesi 350
Bahçeşehir Üniversitesi 200
Balıkesir Üniversitesi 200
Başkent Üniversitesi 200
Bülent Ecevit Üniversitesi 200
Celal Bayar Üniversitesi 200
Cumhuriyet Üniversitesi 200
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200
Çankırı Karatekin Üniversitesi 200
Çukurova Üniversitesi 350
Dicle Üniversitesi 200
Düzce Üniversitesi 200
Dokuz Eylül Üniversitesi 350
Ege Üniversitesi 350
Erciyes Üniversitesi 350
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200
Erzincan Üniversitesi 200
Fatih Üniversitesi 200
Fırat Üniversitesi 200
Gazi Üniversitesi 350
Gaziantep Üniversitesi 200
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200
Giresun Üniversitesi 200
Harran Üniversitesi 200
inönü Üniversitesi 200
istanbul Üniversitesi 350
Kafkas Üniversitesi 200
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi 200
Karabük Üniversitesi 200
Karadeniz Teknik Üniversitesi 200
Kastamonu Üniversitesi 200
Kırıkkale Üniversitesi 200
Marmara Üniversitesi 350
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200
Mevlana Üniversitesi 200
Mersin Üniversitesi 200
Nevşehir Üniversitesi 200
Necmettin Erbakan Üniversitesi 350
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 200
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 200
Okan Üniversitesi 200
Ondokuz Mayrs Üniversitesi 300
Pamukkale Üniversitesi 200
Selçuk Üniversitesi 350
Sakarya Üniversitesi 350
Siirt Üniversitesi 200
Süleyman Demirel Üniversitesi 200
Trakya Üniversitesi 200
Uludag Üniversitesi 200
Uşak Üniversitesi 200
Yıldır Teknik Üniversitesi 350
Yakındoğu Üniversitesi 200
Yeditepe Üniversitesi 200
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200
Zirve Üniversitesi 200

 

2011-2012 Pedagojik Formasyon Veren Üniversiteler Ve Kontejanları 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200

-Adıyaman Üniversitesi 200

-Adnan Menderes Üniversitesi 200

-Ahi Evran Üniversitesi 200

-Akdeniz Üniversitesi 200

-Ankara Üniversitesi 400

-Anadolu Üniversitesi 400

-Atatürk Üniversitesi 400

-Atılım Üniversitesi 200

-Bahçeşehir Üniversitesi 200

-Balıkesir Üniversitesi 200

-Başkent Üniversitesi 200

-Celal Bayar Üniversitesi 200

-Cumhuriyet Üniversitesi 200

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200

-Çukurova Üniversitesi 400

-Dicle Üniversitesi 200

-Dokuz Eylül Üniversitesi 400

-Dumlupınar Üniversitesi 200

-Ege Üniversitesi 400

-Erciyes Üniversitesi 400

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200

-Fatih Üniversitesi 200

-Fırat Üniversitesi 200

-Gazi Üniversitesi 400

-Gaziantep Üniversitesi 200

-Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200

-Harran Üniversitesi 200

-İnönü Üniversitesi 200

-İstanbul Üniversitesi 400

-Kafkas Üniversitesi 200

-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200

-Karadeniz Teknik Üniversitesi 200

-Kırıkkale Üniversitesi 200

-Zirve Üni. 200

-Kocaeli Üniversitesi 200

-Marmara Üniversitesi 400

-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200

-Mersin Üniversitesi 200

-Muğla Üniversitesi 200

-Nevşehir Üniversitesi 200

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi 400

-Pamukkale Üniversitesi 200

-Rize Üniversitesi 200

-Sakarya Üniversitesi 400

-Selçuk Üniversitesi 400

-Süleyman Demirel Üniversitesi 200

-Trakya Üniversitesi 200

-Uludağ Üniversitesi 200

-Uşak Üniversitesi 200

-Yıldız Teknik Üniversitesi 400

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200

-Zonguldak karaelmas Üniversitesi 200

Pedagolojik Formasyon Veren Üniversiteler
Pedagolojik Formasyon Veren Üniversiteler