Gümüşhane İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Gümüşhane Doğu Karadeniz bölgesinde bir ilimizdir. Doğusunda Erzurum, güneyinde Erzincan, batısında Giresun, kuzeyinde Trabzon vardır. Yüzölçümü 6,575 km2, nüfusu 132,374’tür. İl merkezi olan Gümüşhane Harşit çayının İki yanında bahçeler içinde kurulmuş bir şehirdir. Belediye sınırları kinde kalan 26 000’dir. Alan kodu 456, plakası 29’dur.

Gümüşhane dağlık bir ildir. Kuzeyde Trabzon dağları ile Soğanlı dağları yer almaktadır. Bu dağların altında ikinci sıra Gümüşhane dağlarıdır (3300 m). Güneydoğuda ise bulut dağları yükselir. İlin en önemli akarsuları Harşit ve Kelkit çaylarıyla Çoruh nehridir. Gümüşhane’de tarıma elverişli alanlar azdır. Arpa, buğday, darı ekilir; meyve yetiştirilir. Hayvancılık da yapılır, Koy tin, kıl keçisi çoktur. Ayrıca büyükbaş hayvan da, beslenir. Gümüşhane, Trabzon -İran transit yolu üzerindedir. Okumaya devam et Gümüşhane İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Göz Bozuklukları

Eğer göz merceği istendiği gibi çalışamıyorsa birtakım göz bozuklukları ortaya çıkar. Bunlardan miyoplukta (uzak görmez) göz merceği çok kalın ya da gözün derinliği az olduğu için görüntü ağ tabakanın Önünde oluşur. Hipermetroplukta (yakın görmez) ise mercek gerektiğinden ince ya da gözün derinliği fazla olduğu için görüntü ağ tabakanın gerisinde belirir. Bu yüzden her iki durumda da görüntü bulanıktır. Birinci kusur ıraksak mercekli (kalın kenarlı), ikincisi ise yakınsak mercekli   (ince kenarlı)  gözlükler takılarak düzeltilebilir. Okumaya devam et Göz Bozuklukları

Güneş Hakkında Bilgi

GÜNEŞ : BÜYÜK BİR ENERJİ KAYNAĞI

Güneş yeryüzüne ışık ve ısı gönderen büyük bir gök cismidir. Bulutsu (nebülöz) denilen kızgın bir gaz kitlesiyle akkor halindeki madenlerin yoğuşmasıyla ortaya çıkmıştır.

Kendi çevresinde dönmesi 25 gün sürer. Çapı dünyanın çapının 109 ağırlığı dünyanın ağırlığının 1 300 000 katıdır. Dünyadan uzaklığı 150 000 000 km., yarıçapı 695 000 km’dir.

Dünyadaki hayatı sağlayan kaynak güneştir. O olmasa bitkiler yetişmez, hayvanlar ve insanlar var olamazdı. Dünyaya ısı enerjisi veren de güneştir. Suları buharlaştırıp yağmurların yağmasına, havayı ısıtıp rüzgarların esmesine sebep olur. Gündüz ve gece, mevsimler, dünyanın hem kendi, hem de güneşin çevresinde dönmesinden doğan sonuçlardır. Okumaya devam et Güneş Hakkında Bilgi

Güneş Sistemi ve Güneşteki Lekeler

GÜNEŞ SİSTEMİ

Güneş, gezegenler ve uyduları, göktaşları,  kuyruklu yıldızlar güneş sistemini meydana getirirler. Kant ve Laplace’ın kuramına göre gezegenler güneşi çevreleyen bir gaz kümesi durumundayken dönmenin yarattığı çekimle yoğunlaşmışlardır. Bu kuram XX. yüzyılda geliştirilmiş, güneşin bulutsu kütlesinin parçalanmasıyla yer yer yoğunlaşmalar olduğu kabul edilmiştir. Bileşimlerinin % 99’u hidrojen ve helyum gazı % 1’i toz olan bu gezegenlerdeki toz zerreleri, merkeze çöküp çekirdeği oluşturmuşlardır. Daha sonra güneş de yoğunlaşıp sıcaklığı binlerce dereceye varınca kırmızı ötesi (ultraviyole) ışınlar yaymaya başlamıştır. Gezegenler üzerindeki hidrojen ve helyum gazları uzayda dağılmış serbest kalan oksijen ve azot gibi gazlar kayalıkların oluşmasını sağlamışlardır. Okumaya devam et Güneş Sistemi ve Güneşteki Lekeler

Güneşin Özellikleri

Güneş ne kadar büyüktür? Bir toplu iğnenin tepesini düşünün. Onu bir kabağın yanma koyun. İşte dünya ile güneşin arasındaki büyüklük farkı böyledir. İğnenin tepesi dünyaysa kabak da güneştir. Okumaya devam et Güneşin Özellikleri

Göller ve Göllerin Oluşumu

GÖLLER

Göller, karalarla çevrili geniş su kütleleridir. Kimi ufak olur, kimi denizler kadar geniş olur. Kimi dağ tepelerinde yer alır, kimi düzlüklerde bulunur. Eski çağlardan beri insanlar göllerden çeşitli şekillerde yararlanmıştır. İlk insanlar evlerini, kentlerini düşmanlarından korunmak için göllerin ortasına yapmışlardı. Daha sonraları yumuşak bir iklim sağladığı için göl kıyılarına yerleştiler. Bugün bile göllerden elde edilen besin maddelerini yiyoruz. Ayrıca kıyılarını birer dinlenme, eğlence ve spor yeri olarak da kullanıyoruz. Okumaya devam et Göller ve Göllerin Oluşumu

Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564-1642)

İtalyan bilgini. Astronomi, fizik ve matematik bilimlerinde birçok buluşu vardır. Piza’ da doğdu. Floransa’lı ünlü bir müzikçinin oğluydu.

Fizik alanında deneylere dayanarak kanunların konması fikrini ilk olarak ortaya atmıştır. Ondan sonra fizik bilimi yöntemini bulmuş; bir olayı incelemek için önce laboratuvar çalışmasının gerekli olduğu kabul edilmiştir. Okumaya devam et Galileo Galilei

Görme Organımız Göz

Görme Organımız Göz

Göz görme organımızdır. Bize çevremizi tanımamızı ve öğrenmemizi sağlayan göz için en önemli organımızdır diyebiliriz. Renkleri, biçimleri, uzaklıkları onunla seçeriz; büyüklükleri onunla kıyaslarız; erişemeyeceğimiz kadar ötelerdeki olayları onunla izleriz. Bu yüzden gözlerimiz en büyük yardımcımızdır.

Çok nazik bir organ olduğu için iyi korunması gerekir. Bu yüzden, yüzde kemikler arasındaki çukurlarda yer almıştır.

Ayrıca gözkapağı, kaş, kirpik ve gözyaşıyla da korunur. Gözkapağı bir perde gibidir; fazla ışığı keser, zararlı maddelerin göze girmesini önler. Kirpik de bir süzgeç gibidir, tozları, mikropları tutar. Kaş alından akan terlerin göze girmesini önler. Gözyaşı gözün daha iyi çalışması için onu sürekli olarak ıslak tutar; göze kaçan yabancı maddelerin dışarı atılmasına yarar. Okumaya devam et Görme Organımız Göz

Gaz Maskesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Zehirli gazlar savaşta büyük sayıda insan ölümüne yol açar. Onun için, 1907’de toplanan Uluslararası Lahey Konferansı savaşta zehirli gaz kullanılmasını yasaklamıştır.

Bununla birlikte, 1. Dünya Savaşı’nda Almanlar Fransızlara karşı klor gazını kullandılar. Bunun üzerine Fransızlar da bu zehirli gazdan korunmak için gaz maskesini buldular. Bir yandan da İngilizlerle birlikte Almanlara karşı onlar da zehirli gaz kullandılar. Okumaya devam et Gaz Maskesi Nedir, Ne İşe Yarar?