Çeşitli Gazlar, Yakıcı Gazlar, Sinir Gazları

ÇEŞİTLİ GAZLAR

Canlılar gazla çevrilmiş olarak yaşarlar. Hayatın sürmesi için oksijen vazgeçilmez bir gazdır. Suda yaşayan canlılar da suyun içinde erimiş olan oksijenle canlılıklarını sürdürürler.

Buna karşılık bazı gazlar canlılar üzerinde zararlı etkiler yapar. Bu gazlara genel olarak zehirli gazlar adı verilir. Zehirli gazlar canlıları etkilemeleri bakımından 5 bölüme ayrılır: Okumaya devam et Çeşitli Gazlar, Yakıcı Gazlar, Sinir Gazları

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

Çocuk  Esirgeme  Kurumu,  Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye giden babalarla, savaş alanlarına cephane ve yiyecek taşıyan anaların, geride bıraktıkları çocuklarını korumak amacıyla, büyük önder Atatürk tarafından kurulmuştur. 30 haziran 1921 yılında kurulan Çocuk Esirgeme Kurumu’nun o zamanki adı Himaye-i Etfal Cemiyeti’ydi. 1934 yılında ismi Çocuk Esirgeme Kurumu olarak değiştirildi.

1961 anayasasının 35. maddesi, sosyal adalet ilkeleri içinde yoksul çocukların korunmasını devletin görevleri arasına koymuştur. Çocuk Esirgeme Kurumu da bu boşluğu doldurmak amacıyla çabalayan, devlete yardımcı bir kuruluştur.

ÇOCUK VE RESİM

Resim çocuklar için bambaşka bir anlam taşır. Örneğin, çocuk için kâğıdın başı, sonu yoktur; bundan dolayı resmi ters yapabilir. Önceleri renkleri gelişi güzel kullanır, vapurun dumanını yeşil yaptığı gibi; sonraları bunu görür, düzeltir. Bir de biçimleri teker teker, parça parça düşünür ve öyle çizer; kolları başının yanından çıkmış adam resmi yapmasının nedeni budur.

23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan günü ve o günle başlayan hafta çocuk bayramı ve haftası olarak kabul edilmiştir. O gün Millet Meclisimizin (1920) açılış günüdür. Ayrıca 1956 yılında Birleşmiş Milletler ekim ayının ilk haftasını «.Dünya Çocuk Haftası olarak kabul etmiştir.

Çocuk Esirgeme Kurumu
Çocuk Esirgeme Kurumu

ÇOCUK HAKLARI NELERDİR

ÇOCUK HAKLARI NELERDİR

Çocuğun beden ve ruh bakımından gelişmesi, korunması konusunda insanlığın kabul ettiği haklara denir. Onun geleceğini mutlak güvenliğe alacak, kimsesiz ise koruyacak, elinden tutacak, parasız ise destekleyecek ve mutlaka okuma imkânlarını sağlayacak konularda dünya kuruluşları zaman zaman kararlar almışlardır. Nihayet Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 ekim 1959’da bir Çocuk Hakları Bildirgesi ilân etmiştir. Çocuk Hakları Bildirgesi başlıca maddeleri şunlardır  : Okumaya devam et ÇOCUK HAKLARI NELERDİR

ÇOCUK HASTALIKLARI VE KORUNMA YOLLARI

ÇOCUK HASTALIKLARI VE KORUNMA YOLLARI

Boğmaca —Daha çok çocuklarda görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Zayıf bünyeli çocuklarda daha şiddetli geçer. Kendine özgü öksürükle baş gösteren bu hastalık çok tehlikeli olabilir. Öksürük nöbetlerinden sonra tipik ötme sesi duyulur. İyi bakılırsa bir ayda iyileşmeye döner. Aşısı vardır. Okumaya devam et ÇOCUK HASTALIKLARI VE KORUNMA YOLLARI

ÇOCUKLUK DÖNEMİ

ÇOCUKLUK DÖNEMİ

Bebeklikten sonra gelen bu dönemde çocuğun gelişmesi daha çok göze çarpar. Çocukluk dönemini 2-6 yaşları arasında yer  alan  okul öncesi dönemi  ve daha sonrası olan ilkokul dönemi diye ikiye ayırabiliriz.

Çocuklarda Fiziksel  Gelişim:  Yürümeyi rahatça başardıktan sonra koşmayı, atlamayı öğrenir. Merdiven çıkar, giyinir. 5-6 yaşlarında sekmesini bilir. Pabuçlarını bağlamayı becerir. Salıncakta sallanmak, ip atlamak gibi oyunları öğrenmek yoluyla 10 yaşına kadar hızlı bir gelişme gösterir.

Dil gelişmesi de hızla ilerler. 2 yaşında kurduğu basit cümleler gittikçe gelişir. Zamanla kelime hazinesi zenginleşir.

Çocuklarda Zihin Gelişimi: Çocuklar çok meraklıdır. Küçük yaşlarda orayı burayı karıştırarak başlayan bu merak, okul çağında sistemli araştırmaya yönelir. Benzerlikleri, ayrılıkları görme; renk tanıma küçük yaşlarda başlar. Dikkat önceleri çabuk dağılır. 5-6 yaşında daha uzun süre bir işin başında kalabilirler; 15-20 dakika kadar. İlkokul çocukları ise artık dikkatlerini toplama gücüne erişmişlerdir.

Çocuk 6 yaşına kadar hayalle gerçeği ayıramaz ama 7 yaşından sonra bunu yapabilir ve hayal âlemi gelişir, masallara, serüvenlere bayılır.

Çocuklarda Sosyal Gelişim: Çocuk kendini dünyanın merkezi sanır. Her şey kendisi için var diye düşünür. Çok küçük yaşlarda kendini annesiyle bir tutar. Yavaş yavaş kişiliği belirir. Çevresiyle yani ilk önce ailesi, sonra arkadaşları, daha da sonra okulu ile ilişkileri artar. Böylelikle kendine dönük ve kendini merkezi gördüğü bir dünya anlayışından karşılıklı anlaşmaya dayanan bir toplum görüşüne geçer. Arkadaşlarına kendi dertlerini anlatıp onların sıkıntılarını sezmeye, onlarla anlaşmaya başlar.

Heyecanların  gelişmesi: Zamanla duygularını, heyecanlarını anlamaya, onları  anlatırken  daha ölçülü olmaya başlar. Kendine güveni gelişir. Küçüklükten  gelen  birtakım  korkuları zamanla azalır, kaybolur.

ÇOCUKLARDA BAKIM VE EĞİTİM

Çocuğun  büyüme  çağında kalori ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Dinlenmesi için uykusuna dikkat etmelidir. Bu, yemek kadar önemlidir. Hareket etmek, koşmak, zıplamak en büyük ihtiyaçlarındandır. Çocuğun beden gelişmesinde önemli rol oynar. Onun için buna imkân yerilmelidir.

Çocuğun bağımsızlık duygusunu da geliştirmesi gerekir. Kendi kendine karar verebilmek için bazı şeyleri kendi çözmelidir.

Öğrenmek de bir ihtiyaçtır. Durmadan soru sormaya kalkar. Bu isteği baltalamamak gerekir. Çocuğun ileride sağlam bir kişiliğe erişmesi aslında eğitimine ve bağımsızlık duygusunun gelişmesine bağlı olduğu kadar öğrenme isteğinin ve soru sorup, nedenleri, niçinleri durmadan karıştırmasının baltalanmamış olmasına da bağlıdır.

Başarma duygusu da önemlidir. Zaten  değer verilmesi gereken şey, çocuğun bir şeyi çok iyi yapması değil, sonuç kötü olsa bile, yaparken gösterdiği çabadır. Çünkü çocuk için önemli olan, bir işi yapabilmektir.

Çocuklar genellikle büyüklerden daha yaratıcıdırlar. En büyük yaratıcıların çocuklarla ressamlar olduğu söylenir. Büyükler sonuçlarla, yararlarla, gururlarıyla ilgilendiklerinden yaratıcılıklarını kısmışlardır.

Sevmek ve sevilmek de önemli bir ihtiyaçtır. Hatta belki ihtiyaçların en önemlisidir. Çocuklar dünyaya güven, cesaret, yaşama ve yaratma isteklerini biraz da bu sevgi kaynağından alırlar.

Çocukluk Dönemi
Çocukluk Dönemi

 

ÇEŞİTLİ ÇİÇEKLER

ÇEŞİTLİ ÇİÇEKLER

 

Begonya
Begonya

 

BEGONYA, güzel renkli, etlice yaprakları olan bir süs bitkisi ve çiçeğidir. Bitki, bahardan sonbahara kadar çiçek verir. Nemli ve güneşin yakıcı ışınlarına kapalı toprağı sever. Bahar başlarında saksıya dikilir. Burada yumrulanır; mayıs sonuna doğru filizlenen yumrular çıkarılarak daha büyükçe bir saksıya dikilir. Bol bol sulamak ister.

 

Erguvan

 

ERGUVAN, bahçe ve parkların gözdesi olan, eflatunla kırmızı arası renkte bir çiçektir. . Akdeniz iklimi gibi ılımlı iklimleri sever. Baharda ağacın dalları bu güzel çiçeklerle süslenir.

 

Ful
Ful

 

FUL, güzel kokulu ve fındık gülüne benzeyen beyaz bir çiçektir. Taşkırangil denilen bitki ailesinden olan bir ağaççıkta yetişir. Bu bitkilerin kimi büyük, kimi küçük olur.

 

 

Fulya
Fulya

 

FULYA, nergisgillerden bir süs bitkisi ve çiçeğidir. Güzel kokulu olur; sarı renklidir. Daha çok güney Avrupa ve kuzey Afrika’da bulunur. Bitki, soğandan yetişir. Bunlar sonbaharda dikilir. Çiçekler nisanda görünür. Limonluklarda yetiştirilirse ocak ayı içinde çiçeklenme olur.30 cm’lik saplar üzerinde 3-6 çiçek görülür.

 

Gelincik
Gelincik

GELİNCİK, yazın kırlarda yetişen, açık kırmızı renkli güzel bir çiçektir. Çiçeğin yaprakları iri ve büyüktür. Tohumları kuş yemi olarak kullanıldığı gibi güzel kokulu olduğu için pastacılıkta da işe yarar. Gelincik yapraklarından şurup ve reçel yapıldığı da olur. Gelincik haşhaş, kırlangıçotu gibi bitkilere örnek alınan bir bitkidir. Yurdumuzda, İran’da, Hindistan’da çok miktarda yetiştirilen haşhaş bitkisinin çiçeği de gelinciğe benzer; yalnız beyaz renklidir. Bundan tıpta yararlı olan uyuşturuşu maddeler elde edilir. Afyon} morfin kodein “bu maddelerin örneğidir. Kontrol altında tutularak elde edilen bu maddeler tıpta yararlı olmakla birlikte, gizlice de elde edilerek satılmakta ve uyuşturucu maddelere alışmış kimselere ulaşıp zararlı olmaktadırlar.

 

Kuzgunkılıcı
Kuzgunkılıcı

GLAYÖL, «KUZGUNKILICI» adı da verilen bir süs bitkisidir. Yaprakları in ce ve uzundur. Çiçekler genellikle pembe olursa da başka birçok renkleri de görülür. İyi bir yaz çiçeğidir; çünkü güneşi sever. Yalnız iyi bakım gerektirir. Gübreli, iyi bir toprağa dikilmek ve bol sulanmak ister. Soğandan yetişir.

 

Gül
Gül

GÜL, çok güzel çiçek açan bir bitkidir. Binlerce çeşidi vardır. Bazıları bodur ağaçlarda, bazıları çalılarda, bazıları da tırmanıcı olarak yetişir. Ayrıca renkleri de binbir türlü olur. irilik ve ufaklıları onları birbirinden ayıran başka bir özelliktir. Güzel renkli, hoş kokulu, göz alıcı biçimli olurlar. Bazıları yılda bir defa açar; yediveren adı takılan başka türeri de sık sık çiçek verir. Gül, genel olarak ılıman iklimleri sevdiği halde çok değişik yerlere kolayca uyma özelliği gösterir.

 

Hanımeli
Hanımeli

HANIMELİ, sarmaşıkta yetişen güzel kokulu bir çiçektir. Sarmaşık yaz kış yeşil kalır; bu yüzden ev bahçelerine dikmek için ısrarla aranan bir bitkidir. Boruya benzeyen biçimdeki çiçekleri beyaz ya da sarı renkte olur. Dip-lerindeki besili, tatlı balözü arıların çok sevdikleri bir maddedir. Hanımeli yetiştirmek hiç de güç değildir. Duvar diplerinde, çardaklarda kendi kendine yetişen bir bitkidir.

 

Kamelya Çiçeği
Kamelya Çiçeği

 

KAMELYA, bazan Çin gülü, Japon gülü de denilen büyük beyaz ya da kırmızı, pembe çiçek açan bir bitkidir. Aynı adı taşıyan süs bitkisinde yetişir. Hoş kokuludur. Bol su isteyen, serin yerlerde, siyah toprakta yetişen bitkinin yaprakları yaz kış yeşildir ve yaz kış çiçek açar.

 

Karanfil
Karanfil

KARANFİL, güzel kokulu, pembe, kırmızı, beyaz ya da alaca renkli çiçek açan bir bitkidir. Daha çok ekim ve mart aylarında belirir. Limonluklarda yetiştirilenlerden her zaman çiçek alınabilir. Bol güneş ve ışık ister. Bol gübreli, kumlu toprakta iyi yetişir. En çok aranan çiçeklerden biridir.

 

 

Kartopu Çiçeği
Kartopu Çiçeği

 

KARTOPU, yurdumuzda çok rastlanan iri, beyaz bir çiçektir. Bitkinin yaprakları 3 dilimlidir, çiçekleri iki şekillidir. Kırmızı renkte zeytinsi bir yemişi olur.

 

 

Kasımpatı
Kasımpatı

KASIMPATI, KRİZANTEMadı da verilen iri, katmerli bir çiçektir. Türlü renkte olur. Sonbahardan kışa kadar açar. Kasımpatının ilginç bir özelliği çelik adı verilen kısa dalların toprağa dikilmesiyle yetiştirilebilmesidir. Bitkiden bir dal koparılır, toprağa dikilir. Bu iş nisanda yapılır. Dal tutup da kök salınca gübreli, kumlu bir toprağa aktarılır. Bol bol sulanır.

 

Lale
Lale

LÂLE, çok sevilen bir çiçektir. Değişik renklerde olur; alacalı olanlara da rastlanır. Yaprakları ince uzundur. Soğandan yetişir. Soğanlar sonbaharda dikilir. Baharda çiçek açar. Soğuk aylarda soğan toprağın derinliklerine kayarak kendini korumaya çalışır; bu yüzden toprak bir hayli gübreli ve kumlu olmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında lâlecilik çok önem kazanmıştı. Özellikle XVII. yüzyılda birçok lâle meraklısı görülmedik lâle yetiştirmekte birbiriyle yarış ederdi. Bu yüzden de o çağa Lâle Devri denilmiştir. O sıralarda Avrupa lâleyi Anadolu’dan alarak götürdü. Özellikle Hollanda’da lâlecilik çok gelişti. Böylece zamanla Anadolu-da lâlecilik önemini yitirirken Hollanda bu konuda öne geçti. Bugün bile Hollanda lâle ülkesi diye anılır.

 

Lavanta Çiçeği
Lavanta Çiçeği

 

LAVANTA ÇİÇEĞİ, başak durumunda yetişen güzel kokulu, mavi ve mor renkli bir çiçektir. En büyük özelliği taşıdığı esansın elde edilerek ıtırcılıkta (yani güzel koku yapma endüstrisinde) kullanılmasıdır. Ayrıca çiçekler kurutularak keseler içine yerleştirilir ve sandıklarda, dolaplarda duran çamaşırların arasına konur.

 

Leylak
Leylak

 

LEYLAK, salkım biçiminde koni gibi toplanmış, beyaz, açık kırmızı ve mavimsi bir pembelikte renkleri olan bir çiçektir. Güzel kokuludur. Bu çiçekler yüksekliği6 m’yi bulabilen ağaçlarda yetişir. Dünyanın her yanında görülen bir ağaçtır. İlkbaharda çiçek açar.

 

Manolya
Manolya

MANOLYA, iri beyaz, limon çiçeği kokusunda bir çiçektir. Yetiştirilmesi de bakımı da çok özen isteyen bir çiçektir. Duru beyaz çiçek koklanınca sararır. Ağacı ancak 16 yıl sonra çiçek açmaya başlar. Çok aranan bir süs ağacıdır; bu yüzden bahçelerde, parklarda en güzel köşelere dikilir.

 

menekşe
menekşe

MENEKŞE, kırlık yerlerde kendiliğinden biten bir çiçektir. Yürek biçimi yaprakları vardır. Çok güzel kokulu ve mor renklidir. Aslında buna mor menekşe de denir; çünkü menekşeye benzemekle birlikte apayrı bir tür çiçek olan hercai menekşeden ayırmak gerekir; bu sonuncunun renkleri alacalı olduğu için alacalı menekşe de denilir. Mor menekşenin ilginç özelliklerinden biri dallarının kıvrılarak yere doğru dönmesi, değme noktasında toprağa kök salıp yeni bir bitki ortaya çıkarmasıdır; böylece ana bitkiye bağlı, yan yana sıralanan bitkicikler göze çarpar.

 

Mimoza
Mimoza

 

MİMOZA, sarı, beyaz ya da menekşe renginde olan, daha çok sıcak iklimlerde yetişen bir çiçektir. Birçok türleri vardır. Bitkinin yaprakları akasya yaprağına benzer.

 

 

Nergis
Nergis

NERGİS, lâle gibi soğanla üretilen, güzel, keskin kokulu, beyaz ya da sarı bir çiçektir. Ya ayrı ya da bir köksap üzerinde şemsiye durumda, açılmadan önce bir yenle örtülü bulunurlar. Soğanı sonbaharda ekilir. Çiçekler baharda açar. Genel olarak nergis gölgelik yerlerin çiçeğidir.

 

Nilüfer
Nilüfer

NİLÜFER, durgun, tatlı sularda yetişen bir bitki ve çiçeğinin adıdır. Beyaz, sarı, mavi ya da pembe renkli olur. Uzun sapları suyun yüzeyine erişir; burada çiçekler ve yapraklar belirir. Bu. yüzden yapraklar ve çiçekler suyun üstünde yüzüyorlarmış gibi dururlar. Çiçekler oldukça iri yapraklıdır. Bitki temmuz ayında çiçek verir. Nilüferin bir özelliği de güneşin batmasıyla açılması ya da kapanması-dır; çiçek hiç bir zaman 24 saat açık kalmaz; türüne göre ya gece ya da gündüz tekrar açılmak üzere kapanır.

Orkide
Orkide

 

ORKİDE, genel olarak sıcak iklimlerde yetişen, başka iklim kuşaklarında ancak limonluklarda yetiştirilebilen, sayısız türleri olan güzel bir çiçektir. En. değerlileri Hindistan’da, Avusturalya’da bulunur. En azından 6 000 türü olduğu söylenir.

 

 

Ortanca
Ortanca

ORTANCA, türlü renkte çok güzel çiçek açan bir bitkidir. Serin, gölgeli yerlerde yetişir. Kolay boy attığı ve ince saplı olduğu için kırılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden ortancayı iple duvara bağlamak ya da bir direğe tutturmak her zaman yararlıdır.

 

 

Papatya
Papatya

PAPATYA, kırlarda kendiliğinden yetişen küçük bir çiçektir. Ortası sarı, taç yaprakları beyaz olur; taç yapraklar bazan sarımsı, hatta kırçıllı da olabilir. Toprak altında bulunan köksü bir sap yıldan yıla durmadan çiçek verebilir. Papatya yalnızca bir süs çiçeği değildir; ayrıca kurutulup kaynatılınca çay gibi içilebilir. Papatya suyunun barsak ve göğüs yumuşatıcı olduğu ve saçlara iyi geldiği de bilinir.

 

Sümbül
Sümbül

SÜMBÜL, salkım biçiminde açan, çok değişik renklerde olabilen güzel kokulu bir çiçektir. Bitkisi soğandan yetiştirilir. Çiçekler baharda açar. Renkleri beyazdan mora, maviden alacalıya kadar değişir. Bir zamanlar lâle gibi Türkiye’de çok aranan ünlü bir çiçekti; Anadolu’dan Avrupa’ya yayılmıştır.

 

 

Şebboy
Şebboy

 

ŞEBBOY, salkımlar halinde açan sarı, mor renkli bir çiçektir. Bazı türleri katmerlidir. Güzel kokuludur. Bahçelerde ya da saksılarda yetiştirilir.

 

 

Yasemin Çiçeği
Yasemin Çiçeği

 

YASEMİN, sarı, beyaz ya da kırmızı renkte olabilen güzel kokulu bir çiçektir. Esansından ıtırcılıkta yararlanılır. Ayrıca dallarından oyarak ağızlık yapıldığı da olur.

 

 

Yıldız Çiçeği
Yıldız Çiçeği

YILDIZ, dalya adı da verilen katmerli bir çiçektir. Genel olarak mavi renkte olursa da bazen çok değişik renkte olanları da görülür. İlk önce Orta Amerika’da bulunmuştur. İspanyollar onu oradan bütün dünyaya yaymışlardır. Yıldız çiçeği yumrudan yetişir; yumrular bahar sonuna doğru dikilir. Böylece soğuklardan korunmuş olur.

 

 

Zambak
Zambak

ZAMBAK, çok eski zamanlardan beri bilinen ve değer verilen iri bir çiçektir. Değişik renklerde olur. Yumrudan yetişir. Bahçelere dikilecek olan yumrular için kendi yüksekliğinin 3 katı çukurlar açmak gerekir.

 

Çiçek Hakkında Bilgi

Çiçek Hakkında Bilgi

Çiçek, bitkilerin üreme organını taşıyan bölümüdür. Bitkilerin meyvesi çiçeklerle birlikte gelişir, zamanla çiçek dökülür, fakat meyve olgunlaşır, tohumları meydana getirir. Çiçeklerin gördüğü iş bütün bitkilerde aynıdır.(bknz çeşitli çiçekler)

Ama renk, yapı, şekil bakımından birbirlerinden büyük farklar gösterirler. Süs bittileri ise,çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla, evlerde, bahçelerde yetiştirilir. Okumaya devam et Çiçek Hakkında Bilgi

ÇELİK HAKKINDA BİLGİ

ÇELİK HAKKINDA BİLGİ

Çelik, içinde binde 0,5 -1,5 oranında karbon bulunan demirdir. Bunun için de demirde bulunan % 5 oranındaki karbon oranı düşürülür. Bu iş Siemens – Martin, Bessemer, Thomas usulleri diye adlandırılan işlemlerle yapıldığı gibi elektrik fırınıyla da yapılır. Esası, demirin eritilerek içindeki karbon dioksitin (C02) çıkarılmasıdır. Siemens – Martin usulünde demir eritilirken, içindeki karbonu oksitlemek için kireç taşı ilâve edilir. En iyi cins çelik ise elektrik fırınında «ark» tipi ısıtma sonucu eritmeyle elde edilir.

ELEKTRO ÇELİĞİ

İyi cins çelik ancak elektrik fırınlarında elde edilir. Çünkü bu fırınlarda ısıyı her zaman istenilen ölçüde ayarlamak mümkündür. İşlem süresince indirgen bir ortam bulunduğundan çelik oksitlenmez. Bu metotla çelik elde edilmesinde geniş bir fırın ve bu fırına tepeden sokulan karbon elektrotlar kullanılmıştır. Fırının içine kullanılmış çelik parçaları, ham demir ve demir filizi doldurulur. Elektrik devresi kapatılınca kuvvetli bir ark meydana gelir ve çok yüksek sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklıkta eriyen demirdeki yabancı maddeler dışarı atılır. Elektro çeliği, uçak, gemi, makine valfları, avadanlık ve mıknatıs yapımında kullanılır.

ÇELİĞİN ALAŞIMLARI

Çeliğe yeni özellikler kazandırmak için içine başka madenler katılarak alaşımları yapılır.

Mangan çeliği : İçinde % 10 oranında manganez bulunan çeliğe denir. Kolay kesilip, işlenemediğinden kasalar, yol inşasında kullanılan makineler, taş-kıranlar bu çelikten yapılır.

Tungsten çeliği : İçinde % 0,1 – 2,5 oranında tungsten bulunur. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğundan avadanlık yapımında kullanılır.

Molibden çeliği : İçinde % 4 – 5 oranında molibden bulunan bu çelik alaşımı en çok makine yapımında kullanılır.

Vanadyum çeliği : İçinde % 1 – 2 oranında vanadyum bulunan çeliktir. Otomobil ve lokomotiflerin bazı parçalarının yapımında kullanılır.

Krom çeliği : İçinde % 12 oranında krom bulunur. Paslanmaz çelik de denir. Çok dayanıklıdır. Fırın, kimya fabrikaları ve rafineri kazanları yapımında kullanılır.

Krom-nikel çeliği ; Krom çeliğinin içine % 6 oranında nikel katılırsa büyük bir dayanıklılık kazanır. Savaş gemilerinin zırhları bu çelik alaşımından yapılır.

Çelik
Çelik

Çay Hakkında Bilgi

ÇAY HAKKINDA BİLGİ

Kurutulan yaprakları haşlanarak suyu içilen kamelyagillerden bir ağaççık. Gerçekte çay, bu ağacın, yani çay ağacının kurutulunca karamsı bir renk alan küçük ve kıvrık yapraklandır. Biz «çay» deyince, çay ağacını değil, daha çok sabah kahvaltılarımızda içtiğimiz kırmızı renkteki buruk, kokulu sıvıyı düşünürüz. Okumaya devam et Çay Hakkında Bilgi

ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 6273 Kabul Tarihi: 31/1/2012

 

MADDE 1 – 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “adlî sicil” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Okumaya devam et ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN