Avarlar

AVARLAR

Avarlar, lll. – IX. yüzyıllar arasında dünya tarihinde önemli rol oynamış bir Türk kavmi. Avarlar, III. yüzyıldan VI. yüzyıla kadar Asya’da, VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar da Avrupa’da hüküm sürmüşlerdir.

Avarlar da Hunlar gibi atlı bir göçebe topluluktular. Kabileler birliği halinde yaşıyorlardı. Devlette, asıl yönetici olan Avar kabilesinden başka, çeşitli kavimler de vardı. Birliğin başında «kağan» bulunurdu. Devlet teşkilâtı askerî temele dayanırdı. Okumaya devam et Avarlar

Anadolu’nun Tarihi

ANADOLU’NUN TARİHİ

Anadolu, dünyanın en eski yerleşme bölgelerinden biridir, En eski uygarlıklar burada kurulmuştur, Yapılan kazılarda, milâttan 3 000 yıl önce yapılmış eserler ortaya çıkarılmıştır, Bu eserlerin yüzeyleri siyah ve cilâlıdır, Anadolu’nun ilk yazı örnekleri de M, Ö, 2100-1850 yıllarına aittir. Bunlar kil tabletlerdir. Kayseri yakınlarında bulunan tabletler, bir Asur ticaret kolonisinin iş mektupları ve hukuk belgeleridir. Anadolu’nun tarihin ilk devirlerinden bu yana çeşitli toplumların merkezi olmasının nedenleri konumudur. Okumaya devam et Anadolu’nun Tarihi

Akarsu Hakkında Bilgi

Akarsu Hakkında Bilgi

Akarsular, kaynak, sel, kar, yağmur sularının eğime uyarak yeryüzünde akmaya başlamasıyla ortaya çıkarlar. Taşıdıkları su ve uzunluklarına göre dere, çay, nehir (ırmak) gibi adlar alırlar. Akarsuyun doğduğu yere kaynak, göl ya da denize döküldüğü yere akarsu ağzı, kaynağıyla ağzı arasında geçtiği yola da akarsuyun çığırı denir.

Bir akarsuyun bütün kollarının yayıldığı alana akarsu havzası adı verilir. Akarsuların bir saniyede akıttığı su miktarına debi ya da akım denir. Bir akarsuyun debisi mevsime göre değişir. Debinin bir yıl içindeki değişimine de rejim denir. Akarsuyun aktığı yere yatak denir. Okumaya devam et Akarsu Hakkında Bilgi

Aslan

ASLANLAR

Memelilerin etoburlar familyasından yırtıcı bir hayvan. Ormanlar kralı olarak bilinen aslan, yalnız Afrika’da ve Hindistan’ın bir bölgesinde yaşar. Kazılarda ele geçen fosiller, eskiden Avrupa’da da aslan yaşadığını göstermiştir. Ateşli silahlarla yapılan avlar aslan soyunu azaltmış bulunmaktadır.

Aslanlar postlarının rengine ve yelelerinin durumuna göre çeşitli ırklara ayrılır. Aynı ailenin diğer üyelerinden, postlarının rengi ve erkeklerinin baş, ense ve omuzlarındaki yeleleriyle ayrılırlar. Ayrıca kuyruklarının ucunda da bir kıl demeti bulunur. Renkleri sarımtırak gridir. Uzunlukları burunlarından kuyruk ucuna kadar 3 m’yi bulur. Büyüklük bakımından ancak kaplan, aslana yaklaşabilir, hatta biraz da geçer. Dişi aslan 30 cm kadar daha kısa olur. Aslanların kendine mahsus kükremeleri vardır. Amerika’da yaşayan ve “dağ aslanı” denen puma da aynı soydandır. Okumaya devam et Aslan

Apandisit

Kalın bağırsaktaki, apandis denen çıkıntının iltihaplanmasına apandisit denir. Apandis, kalın bağırsağın başlangıcı olan körbağırsağın alt bölümüne tutunmuş 7 12 cm uzunluğunda, 38 mm kalınlığında solucana benzer bir barsak çıkıntısıdır. Okumaya devam et Apandisit

Antibiyotik

Antibiyotik, birçok mikroplara karşı öldürücü veya geriletiri etkisi olan, penisilin, terramisin, streptomisin gibi maddelerin ortak adıdır. Antibiyotikler difteri, menenjit, dizanteri, zatürre gibi birçok ateşli hastalıklarda başarıyla kullanılan ilaçlardır. Okumaya devam et Antibiyotik

Asansör

İnsanları ve yükleri, bir binanın üst katlarına dikine çıkarıp indiren bir makinedir. Kullanılış şekillerine göre asansörler, insan ve yük asansörü diye ikiye ayrılabilir. Yapılış şekillerine göre ise, hidrolik asansör ve elektrik asansörü gibi çeşitlere ayrılırlar. Bugün dünyanın  büyük şehirlerindeki  yüksek binalar ancak asansörler sayesinde kullanılabilir hale gelmiştir.  Seksen, doksan katlı binaların üst katlarına bir iki  dakika içinde çıkabilen elektrikli  asansörlerin  yapılışı  basit, işlemesi de kolaydır. Okumaya devam et Asansör

Arı Hakkında Bilgi

Arı Nedir?

Arı, böcekler sınıfının zarkanatlılar takımından bir böcektir. Hayvanlar dünyasının en çalışkan yaratıklarından biridir. Çiçek tozlarından ve çiçeklerin balözlerinden yaptığı bal denen besleyici ürün, insanlar için yararlı bir yiyecektir. İnsanlar, çok eski çağlardan beri, şeker ihtiyaçlarını bal yiyerek gidermişlerdir.

Arının başı, vücudunun en önemli organıdır. Görme, koklama ve dokunma organlarıyla emici organları hep başında toplanmıştır. Başın iki yanında koku alma ve dokunma organı olan duyargaları vardır. Arının koku alma duygusu çok kuvvetli olduğundan balı alınacak çiçeği çok uzaktan bulabilir. Okumaya devam et Arı Hakkında Bilgi