Belediye Hakkında Bilgi

Belediye, şehirlerde su, yol, aydınlatma, temizlik, şehir içi ulaşımı gibi uygarlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan teşkilâttır. Belediyeler belirli bir sınır içinde görev yapar. Türkiye’de bütün il ve ilçeler ile nüfusu 2 000 den fazla olan yerleşme merkezlerinde belediye vardır. Belediyeleri halk tarafından seçilen belediye meclisleri, belediye encümenleri ve belediye başkanları yönetir.

Belediyelerin görevleri nelerdir? Lokanta, gazino, kahvehane gibi yerleri hem sağlık bakımından hem fiyat bakımından kontrol etmek; itfaiye teşkilatı kurmak; ölenlerin defin ruhsatını vermek; kasaplık hayvanların sağlık kurallarına uygun şekilde kesilip satılmasını sağlamak; dükkânların temizliğini, fiyatlarını kontrol etmek; aydınlatma, temizlik, su gibi ihtiyaçları sağlamak; şehrin imarını planlamak; cadde, sokak ve meydanları düzenlemektir. Okumaya devam et Belediye Hakkında Bilgi