Ziya Gökalp Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Ziya GÖKALP Kimdir, Ziya GÖKALP Hayatı, Ziya GÖKALP Eserleri (2875 – 1924)

Ziya GÖKALP ünlü düşünür ve yazarımız. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Diyarbakır’da yaptı. Çok küçük yaşlarda amcasının yardımıyla Arapça, Farsça öğrendi; eski yazarları okudu. Daha sonra İstanbul’a gelerek Baytar Okulu’na girdi. Burada hürriyetçi düşünceleri yüzünden hapse atıldı.

İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra siyasal hayata girdi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Diyarbakır şubesini kurdu. Daha sonra Selanik’e giderek «Genç Kalemler» dergisinin çevresinde toplanmış olan gençlerin arasına katildi. O sıralarda aydınlar arasında İslâm birliği, Osmanlıcılık gibi kavramlar tartışılmaktaydı. Gökalp tartışmaya Türkçülük anlayışını ileri sürerek katıldı. Okumaya devam et Ziya Gökalp Kimdir, Hayatı ve Eserleri