CAM ÇEŞİTLERİ

CAM ÇEŞİTLERİ

Pencere, şişe, kavanoz, ampul camı: Silis, soda, kireç karıştırılarak yapılan normal camdır. Bu tür camlar havuzlu fırınlarda yapılır.

Optik camlar: İçinde kurşun bulunan bu camların en büyük özelliği saf olmalarıdır. İçlerinde yabancı madde kalırsa ışınları saptırır. Potada soğutulduktan sonra cam kırılır ve kötü parçalar atılır; iyi parçalar tekrar eritilir. Okumaya devam et CAM ÇEŞİTLERİ

Cam Hakkında Bilgi

CAM

Kullandığımız birçok eşya camdan yapılmıştır. Cam, çok eskiden beri insanların günlük hayatında yeri olan bir maddedir. Pencerelerde, ev eşyalarında, laboratuarda, doktorluk alanında, mercek yapımında cam kullanılır. Mozaik ile zımpara kâğıdı da camdan yapılır. Okumaya devam et Cam Hakkında Bilgi

Charles Dickens Kimdir

Charles Dickens

(1812-1870)

Charles Dickens ünlü bir İngiliz romancısıdır. Portsmouth’ta doğdu. Çocukluğu yoksulluk içinde, geçti. Düzgün bir öğrenim görmedi. Okuma – yazmayı annesinden öğrendi. 1821’de ailesi daha iyi yaşamak umuduyla Londra’ya yerleşti. Ama durumları değişmedi. Babası borçları yüzünden hapse atıldı. Dickens bir sigara fabrikasında çalışmaya başladı. Babası hapisten çıkınca 2 yıl okula gidebildi. Yeniden para durumları bozulunca öğrenimi bırakmak zorunda kaldı. Bir avukatın yanında çalışıyor, ayrıca da steno öğrenmeye uğraşıyordu.

Dickens’in  ünlü  romanı  «Oliver Twist»in kahramanlarından Fagin 19 yaşında gazeteciliğe başladı. Yazıları ilgiyle karşılanıyordu. 1836’da «Pickwick Klübünün Kâğıtları» adlı romanı birkaç gazetede birden tefrika edildi. Ünlü romanlarından «David Copperfield»i 1849’da, «Büyük Umutlar»ı 1861’de yayınlandı.

Gösterişsiz, akıcı bir dille yazdığı kitaplarına güldürücü özellikler de vermeyi bilmiştir. Çok iyi tanıdığı İngiliz halkını güçlü çizgilerle yansıtmıştır. Çoğunlukla yoksul halkın yaşantısını konu olarak almış, uğradıkları haksızlıkları, çektikleri sıkıntıları anlatarak toplumsal sorunların göz önüne çıkmasını sağlamıştır. Çocukluğunun geçtiği ortamı hiç unutmamıştır. Birçok romanın kahramanı çocuklardır. «David Copperfield» çocuk edebiyatının sayılı eserlerinden biridir.

Önemli eserleri: David Copperfield; Oliver Twist; İki Şehrin Hikâyesi; Antikacı Dükkânı; Noel Hikâyeleri; Büyük Umutlar.

Charles Dickens
Charles Dickens

Cumhuriyet

Cumhuriyet

Milletin, hakimiyeti kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için Seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı; yine halk veya milletvekilleri tarafından belirli bir süre için seçilen başkanı olan devlet şekline ”Cumhuriyet” denir. Okumaya devam et Cumhuriyet

CAMİ

CAMİ

Müslümanların ibadet etmek için toplandıkları yapıya cami denir. Dış avlu , iç avlu ve Kubbealtı denilen cami içi olmak üzere 3 bölüme ayrılır. Asıl yapı, genellikle kaldırım taşı döşeli olan dış avlunun ortasındadır. Dış avluda abdest almak için sıra sıra musluklar ve cenazelerin konduğu musalla taşları bulunur. İç avlu mermer döşelidir. Burası pencereli yüksek duvarlarla dış avludan ayrılır. Caminin kıble tarafında içi oyuk bir kısım vardır. Buraya mihrap denir. Mihrap, Kabe yönünü gösterir. Namaz kılınırken imam tek başına mihrabın önünde durur, halk arkasına sıralanır. Mihrabın sağındaki yüksekçe yere minber denir. Hutbe yani cuma ve bayram günü duaları minberde okunur. Minberin yakınında bir yerde vaiz kürsüsü vardır. Din öğütlerine vaiz denir. Camilerde yer halı ve kilimlerle döşenmiştir. Kadınlar için ayrı bir bölüm vardır. Okumaya devam et CAMİ

Canlı Varlıklar

Canlı Varlıklar

İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin hepsine birden canlı varlıklar diyoruz. Canlı olmaları onları bir araya getiren özelliktir. Canlılık hareket etmek, büyümek, beslenmek gibi davranışlarla belirir. Meselâ taşlarda beslenmek gibi bir olaya rastlamayız. Gerçi taşlar da hareket eder; dereler, ırmaklar da hareket eder. Ama, bu dışarıdan gelen bir etkinin sonucu olur. Rüzgâr eser, taş devrilir; sular yer çekiminin etkisiyle aşağılara doğru iner. Oysa canlılarda hareket kendi kendine olur. Okumaya devam et Canlı Varlıklar

Coğrafya

Coğrafya

Yeryüzünün durumunu, toprak, bitkiler, hayvanlar, insanlar, milletler ve ürünler gibi türlü yönlerini anlatan bilime coğrafya denir.

Coğrafya kelimesi Yunanca «yer» anlamına gelen «geos» ile «yazmak» anlamına gelen «graphe» sözlerinden gelir; bundan da anlaşılacağı gibi, coğrafya bize üzerinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle tanıtır. Okumaya devam et Coğrafya

Cilt ve Ciltçilik

Cilt ve Ciltçilik

Kitaplara geçirilen, üzeri bez, deri gibi maddelerle kaplı kapak ve bunları yapma işi. Ciltçilik aslında bir sanattır. Günümüzde daha çok seri halinde yapıldığı için sanat özelliğini genellikle kaybetmişse de, yine işin sanatkârları çok güzel, sanat değeri olan ciltler yapmaktadırlar. Okumaya devam et Cilt ve Ciltçilik

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin

(1870-1934)

Türk şairi ve yazarı. Babası Bnb. Osman Şahabettin Bey, Cenap daha 7 yaşındayken şehit olmuştu. Cenap Şahabettin doktor yüzbaşı olarak diploma aldıktan sonra deri hastalıkları üzerinde bilgisini artırmak için Paris’e gitti. Orada 4 yıl kaldı. I. Dünya Savaşının başlamasından sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Üniversitede Fransızca ve batı edebiyatı okuttu. Savaşın sonunda kısa bir süre gazetecilik ederek Avrupa’ya gidip geldi. Okumaya devam et Cenap Şahabettin