Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı Sonuçları

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI: Yüzyılın başlarında Avrupa’da siyasal durum çok karışıktı. Eskilerden kalma birtakım toprak kavgaları sürüp gidiyordu. Birçok devlet yeni yeni sömürgeler elde etmek istiyorlardı. Devletler birtakım çıkar birlikleri halinde bir araya gelmeye başladılar. Özellikle Almanya çok güç durumda olan ekonomisini kurtarmak için huzursuzdu. Zaten kendini dünyanın en büyük güçlerinden biri olarak görmekteydi. İngiltere, Fransa da yayılmak istiyorlardı. Çarlık Rusya’sı da bakışlarını batı ve güney sınırlarına dikmişti. Bu hava içinde herkes ufak bir bahane beklemekteydi. Avusturya – Macaristan veliahdını bir Sırp’ın Saraybosna’da öldürmesi yeterli oldu. Kısa bir anda her ülke birbirine savaş ilan etti, saldırıya geçti.

İlk önce Avusturya – Macaristan, Sırbistan’a, onu koruyan Rusya, Avusturya – Macaristan’a savaş açtı. Almanya bu sonuncusunun bağlaşığıydı; seyirci kalamazdı. Öte yandan Fransa ile İngiltere Rusya’nın bağlaşığıydı. Bunlarla birlikte bir sürü küçük devlet büyük devletlerin bu kuvvet gösterisinin ortasında buldular kendilerini. Almanya savaş gücüne çok güveniyordu ve hızlı bir saldırıya geçerek kısa zamanda Fransa ile Rusya’yı istilâ edebileceğini ve savaşın Avrupa içindeki önemli kısmını bitireceğini sanıyordu; ondan sonra İngiltere’yi dize getirmek de kolay olurdu. Gerçekten de uzun zamandan beri bütün gücü ile böyle bir savaşa hazırlanmış olan Almanya ilk anlarda büyük başarı kazanır gibi oldu. Bir bakıma Rus cephesi de o kadar parlak geçmedi. Her iki yanın kısa süreli başarıları bir yana, Almanlar işin başında umduklarını gerçekleştiremediler. Ama, savaşın uzaması sonunda, zaten yüzyılın başından beri büyük bir çalkantı içinde bulunan Rusya’nın ordularında moral çöküntüsü belirdi ve bozguna uğramaya başladılar. 0 sıralarda Almanya’ya dost görünen İtalya birden onun karşısında yer alarak savaşa katıldı. Almanlar gene bu sıralarda devleti elinde tutan kimseleri etkileyerek Osmanlı İmparatorluğu’nu da kendi yanlarında savaşa sokmayı becerdiler. Bulgaristan da yardıma koşarak uzun zamandır başarı ile direnen Sırpları ezdi. Okumaya devam et Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı Sonuçları