Destan, Destan Nedir?

Destan Nedir?

Destan, şiir diliyle anlatılan efsane ya da mitos demektir. Destanın konusu kahramanlık öyküleri olabilir; ulusların, tanrıların, yiğitlerin savaşları, başlarından geçenler olabilir. Bunlar o ulusun bir bakıma tarihini anlatan belgelerdir. Halk edebiyatının en güzel örneklerinde görüldüğü gibi ağızdan ağza dolaşa dolaşa renklenir, her ozan yeni bir ayrıntı ekler. Binlerce ağzın, binlerce kulağın süzgecinden geçen destan bir bakıma arınır, özleşir, yumuşar ve güzelleşir. Çoğunlukla saz eşliğinde türkü gibi söylenirler.

Hint Mitolojisi

Hindistan’da çok çeşitli kültürler bir arada görüldüğü için değişik mitolojiler göze çarpar. Bunların en yaygını Hindu mitolojisidir. Bundaki tanrılarla Yunan tanrıları arasında yakınlıklar bulunabilir. En önemli tanrılardan biri İndra idi; savaş ve fırtına tanrısıydı. Şeytan Vritra bulutları mağarasına kapar; bu yüzden yağmur yağmaz. Dünyayı İndra kurtarır; şeytanı öldürür, bulutları çıkarır.

Hintlilerin yaradılış efsaneleri de çok değişiktir. Hindistan’ın ünlü halk destanları olan Ramayana ve Mahabarata öykülerinin kahramanları eski tanrılardan alınmıştır. Birinde kral Rama kaçırılan karısını arar, durur. Ötekinde de kahraman Kripto, kan davası yüzünden kılık değiştirerek savaşa atılır.

Çin Mitolojisi

İlk Çin dinleri hayvanlara ve kahramanlara ait efsanelerle, öykülerle doluydu. Konfüçyüs bunları kaldırmayı ve efsanelere gerçeklik kazandırmayı denedi. Öte yandan başka bir din olan Taoizm efsaneleri sür-dürdü. Şang-ti en büyük tanrıdır; dünyayı, evreni yaratan odur. Çeşitli hayvanlar ve kahramanlar üzerine anlatılan efsanelerde hep görünür.

Japon Mitolojisi

Başlarda Japonya’da mitoloji daha çok Çin mitolojisinden kaynak bulmuştur. Daha sonraları bütün evrenin yaratıcısı olarak bir çift tanrı gösterildi: İzanagi ve İzanami. Bunlar karı-kocaydılar. Bütün tanrıları doğurdular. İzanagi mücevherli hançerini suya daldırdı vo ondan dünyayı yarattı. İzanami ise ateş tanrısını doğururken yanıp kül oldu. İzanagi sol gözünden güneş tanrıçasını, sağ gözünden ay tanrıçasını yarattı. Güneş tanrıçasının torunu dünyaya geldi, Şinto dinini ve devleti kurdu. İşte bu yüzden Japon bayrağında güneş resmi vardır, Güneş tanrıçası Japon mitolojisinde önemli yer tutar.

Alman Efsaneleri

Alman halk edebiyatı efsane bakımından oldukça zengindir. Bunlardan biri «Parsifal» dir. Kaynağını Yunan mitolojisinde bulmuştur. Bir Ortaçağ öyküsüdür. Buna göre kutsal Graal ülkesi cennet gibiydi. Kral kutsal mızrağı korumak için bir şato yaptırdı ve güvendiği şövalyeleri yanma aldı. Dışarıya attığı bir şövalye her türlü plan kurarak, büyücülükten yararlanarak şatoya girdi ve mızrağı çaldı. Bu kral için ölüm demekti. Parsifal adındaki bir genç mızrağı kötü adamdan alarak kralı kurtardı.

«Nibelungen» efsanesi de bir kral kızıyla evlenen Siegfieldin serüvenlerini anlatır. Ölümü üzerine karısı öcünü alır. Efsanede Hunlar ve Atilla da görünür. Şeytanla iş birliği kurup karanlık işler çeviren doktor Faust da Alman efsane kahramanlarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir