Destan, Destan Nedir?

Destan Nedir?

Destan, şiir diliyle anlatılan efsane ya da mitos demektir. Destanın konusu kahramanlık öyküleri olabilir; ulusların, tanrıların, yiğitlerin savaşları, başlarından geçenler olabilir. Bunlar o ulusun bir bakıma tarihini anlatan belgelerdir. Halk edebiyatının en güzel örneklerinde görüldüğü gibi ağızdan ağza dolaşa dolaşa renklenir, her ozan yeni bir ayrıntı ekler. Binlerce ağzın, binlerce kulağın süzgecinden geçen destan bir bakıma arınır, özleşir, yumuşar ve güzelleşir. Çoğunlukla saz eşliğinde türkü gibi söylenirler.

Hint Mitolojisi

Hindistan’da çok çeşitli kültürler bir arada görüldüğü için değişik mitolojiler göze çarpar. Bunların en yaygını Hindu mitolojisidir. Bundaki tanrılarla Yunan tanrıları arasında yakınlıklar bulunabilir. En önemli tanrılardan biri İndra idi; savaş ve fırtına tanrısıydı. Şeytan Vritra bulutları mağarasına kapar; bu yüzden yağmur yağmaz. Dünyayı İndra kurtarır; şeytanı öldürür, bulutları çıkarır. Okumaya devam et Destan, Destan Nedir?

Edebiyatın Türleri, Nesir, Nazım, Fıkra, Anı, Destan

Edebiyatı sözlü edebiyat, yazılı edebiyat diye ikiye bölebiliriz. Böyle bir ayırımın yanında biçimle ilgili bir bölümleme de yapılabilir. Bunlar nesir ile nazım’dır.

Nesir, düşüncelerin dil kurallarının getirdiği düzen içinde düz olarak anlatılmasıdır. Nazım ise kelimelerin durgu, hece uzunluğu ve vurgu gibi özelliklerine yani vezine dayanan bir çeşittir. Şiirler, destanlar, manzum tiyatro oyunları nazımın en güzel örnekleridir.

İlk edebiyat eserleri daha çok nazım türündeydiler. İlk çabaların sözlü edebiyat çerçevesi içinde olduğu düşünülürse şiirin, destanın akılda daha kolaylıkla kalmasından dolayı nazmın öncelik kazanmış olması akla yatkın gelir. Okumaya devam et Edebiyatın Türleri, Nesir, Nazım, Fıkra, Anı, Destan