Destan, Destan Nedir?

Destan Nedir?

Destan, şiir diliyle anlatılan efsane ya da mitos demektir. Destanın konusu kahramanlık öyküleri olabilir; ulusların, tanrıların, yiğitlerin savaşları, başlarından geçenler olabilir. Bunlar o ulusun bir bakıma tarihini anlatan belgelerdir. Halk edebiyatının en güzel örneklerinde görüldüğü gibi ağızdan ağza dolaşa dolaşa renklenir, her ozan yeni bir ayrıntı ekler. Binlerce ağzın, binlerce kulağın süzgecinden geçen destan bir bakıma arınır, özleşir, yumuşar ve güzelleşir. Çoğunlukla saz eşliğinde türkü gibi söylenirler.

Hint Mitolojisi

Hindistan’da çok çeşitli kültürler bir arada görüldüğü için değişik mitolojiler göze çarpar. Bunların en yaygını Hindu mitolojisidir. Bundaki tanrılarla Yunan tanrıları arasında yakınlıklar bulunabilir. En önemli tanrılardan biri İndra idi; savaş ve fırtına tanrısıydı. Şeytan Vritra bulutları mağarasına kapar; bu yüzden yağmur yağmaz. Dünyayı İndra kurtarır; şeytanı öldürür, bulutları çıkarır. Okumaya devam et Destan, Destan Nedir?