Akarsu Hakkında Bilgi

Akarsu Hakkında Bilgi

Akarsular, kaynak, sel, kar, yağmur sularının eğime uyarak yeryüzünde akmaya başlamasıyla ortaya çıkarlar. Taşıdıkları su ve uzunluklarına göre dere, çay, nehir (ırmak) gibi adlar alırlar. Akarsuyun doğduğu yere kaynak, göl ya da denize döküldüğü yere akarsu ağzı, kaynağıyla ağzı arasında geçtiği yola da akarsuyun çığırı denir.

Bir akarsuyun bütün kollarının yayıldığı alana akarsu havzası adı verilir. Akarsuların bir saniyede akıttığı su miktarına debi ya da akım denir. Bir akarsuyun debisi mevsime göre değişir. Debinin bir yıl içindeki değişimine de rejim denir. Akarsuyun aktığı yere yatak denir. Okumaya devam et Akarsu Hakkında Bilgi