Anadolu’nun Tarihi

ANADOLU’NUN TARİHİ

Anadolu, dünyanın en eski yerleşme bölgelerinden biridir, En eski uygarlıklar burada kurulmuştur, Yapılan kazılarda, milâttan 3 000 yıl önce yapılmış eserler ortaya çıkarılmıştır, Bu eserlerin yüzeyleri siyah ve cilâlıdır, Anadolu’nun ilk yazı örnekleri de M, Ö, 2100-1850 yıllarına aittir. Bunlar kil tabletlerdir. Kayseri yakınlarında bulunan tabletler, bir Asur ticaret kolonisinin iş mektupları ve hukuk belgeleridir. Anadolu’nun tarihin ilk devirlerinden bu yana çeşitli toplumların merkezi olmasının nedenleri konumudur. Okumaya devam et Anadolu’nun Tarihi