Aslan

ASLANLAR

Memelilerin etoburlar familyasından yırtıcı bir hayvan. Ormanlar kralı olarak bilinen aslan, yalnız Afrika’da ve Hindistan’ın bir bölgesinde yaşar. Kazılarda ele geçen fosiller, eskiden Avrupa’da da aslan yaşadığını göstermiştir. Ateşli silahlarla yapılan avlar aslan soyunu azaltmış bulunmaktadır.

Aslanlar postlarının rengine ve yelelerinin durumuna göre çeşitli ırklara ayrılır. Aynı ailenin diğer üyelerinden, postlarının rengi ve erkeklerinin baş, ense ve omuzlarındaki yeleleriyle ayrılırlar. Ayrıca kuyruklarının ucunda da bir kıl demeti bulunur. Renkleri sarımtırak gridir. Uzunlukları burunlarından kuyruk ucuna kadar 3 m’yi bulur. Büyüklük bakımından ancak kaplan, aslana yaklaşabilir, hatta biraz da geçer. Dişi aslan 30 cm kadar daha kısa olur. Aslanların kendine mahsus kükremeleri vardır. Amerika’da yaşayan ve “dağ aslanı” denen puma da aynı soydandır. Okumaya devam et Aslan