Antibiyotik

Antibiyotik, birçok mikroplara karşı öldürücü veya geriletiri etkisi olan, penisilin, terramisin, streptomisin gibi maddelerin ortak adıdır. Antibiyotikler difteri, menenjit, dizanteri, zatürre gibi birçok ateşli hastalıklarda başarıyla kullanılan ilaçlardır.

İngiliz doktoru Sir Alexander Fleming (1881-1955) 1928’de penisilini keşfederek ilk antibiyotik ilacı buldu. Bilgin zaten mikrop öldürücü maddeler üzerinde çalışmaktaydı. Denemeleri sırasında üretilen bakteri kültürü içine düşen küf parçasının bakteriler üzerinde öldürücü bir etki yaptığına dikkat etti. Bu küfün penicillium notatum cinsinden olduğunu anlayarak keşfedilen ilk antibiyotiğe penisilin adını verdi. Daha sonra araştırmalarını yoğunlaştırdı. II. Dünya Savaşı sırasında ilacın büyük ölçüde yapımına başlandı.

Penisilinin keşfedilmesinden sonra geçen süre içinde antibiyotiklerin birçok çeşidi keşfedildiği gibi, sentetik olarak da antibiyotik yapımına başlandı. Antibiyotikler, çeşitlerine göre, çeşitli mikroplara etkili olurlar. Bir hastalıkla hangi çeşit antibiyotiğin kullanılacağına doktorlar karar verebilir. Antibiyotikler hastaya ağızdan verilebileceği gibi enjeksiyon yoluyla da verilebilir. Birçok çeşidi olan antibiyotiklerin başlıcaları penisilin, streptomisin, basitrasin, kloramfenikol, eritromisin, fumacilin, oksitetrasiklin ve başkalarıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir