Avarlar

AVARLAR

Avarlar, lll. – IX. yüzyıllar arasında dünya tarihinde önemli rol oynamış bir Türk kavmi. Avarlar, III. yüzyıldan VI. yüzyıla kadar Asya’da, VI. yüzyıldan IX. yüzyıla kadar da Avrupa’da hüküm sürmüşlerdir.

Avarlar da Hunlar gibi atlı bir göçebe topluluktular. Kabileler birliği halinde yaşıyorlardı. Devlette, asıl yönetici olan Avar kabilesinden başka, çeşitli kavimler de vardı. Birliğin başında «kağan» bulunurdu. Devlet teşkilâtı askerî temele dayanırdı. Okumaya devam et Avarlar