Antiloplar

Geviş getiren memeli hayvanların bir familyasıdır. Antilopların en büyük özelliği boynuzlarının içinin boş olmasıdır. Bazı cinslerinin erkek ve dişilerinde, bazılarının da yalnız erkeklerinde boynuz olur. Başlıca çeşitleri, gazal da denen ceylan, dağ keçisi, at antilobu, gnu, kudu, elan ve başkalarıdır. En çok Afrika’da yaşarlar. Asya’da ve kuzey Amerika’da da antilop bulunur. Okumaya devam et Antiloplar

Ark Lambası

Bir aydınlatma aracıdır. Bir elektrik üreticisinin artı (+) ve eksi (-) kutuplarına birer kömür çubuk bağlandıktan sonra, çubukların ucu birbirine değdirilir, sonra birkaç milimetre kadar birbirinden uzaklaştırılırsa, çubukların uçları arasında kuvvetli bir ışık yayı meydana gelir. Okumaya devam et Ark Lambası

Alkolün Zararları

  1. Alkol beyin ve sinir hücrelerinde yaptığı tahribatla zamanla kullanılamaz hale getirir.
  2. Midede gastrite yol açar, mide zarı yırtıklarına sebep olur, mide ve yemek borusunda iç kanamaya neden olabilir.
  3. Görme sinirlerine etki ederek görme bozukluğu, körlük gibi kalıcı zararlara neden olabilir. Okumaya devam et Alkolün Zararları

Arşimet (Arkhimedes)

Arşimet (Arkhimedes)
(M.Ö. 287-222)

Eski Yunanlıların ünlü fizik ve matematik bilgini. Sicilya’da, Siraküsa şehrinde doğdu. Yaptığı savaş aletleri sayesinde Siraküsa, şehri kuşatan Romalılara iki yıl dayandı. Bilgin, sonunda şehre giren Romalılar tarafından öldürüldü. Arşimet, kendi adıyla anılan kanunu (Arşimet kanunu), kaldıraç kanunlarını, özgül ağırlık, ağırlık merkezi ve daha başka kanunları bularak bilim dünyasına büyük ufuklar açmıştır. Okumaya devam et Arşimet (Arkhimedes)

Aristoteles Kimdir, Hayatı?

ARİSTOTELES (M.Ö. 382 – 322)

Aristoteles ünlü Yunan filozofu. Ege denizinin kuzeydoğu kıyılarında doğdu. Babası sarayda hekimdi. Ünlü filozof Platon’un (Eflatun) yanında yetişti. Hem öğrencisi, hem de iş arkadaşı olduğu öğretmeniyle çok iyi anlaşıyordu. Onun ölümünden sonra  okuldan,  ayrıldı; gezmeye başladı. Gittiği yerlerde, öğretmenlik ediyor, incelemelerde bulunuyordu.

4 yıl kadar süren, gezginlikten sonra Büyük İskender yetiştirmek üzere Makedonya’ya çağrıldı. Orada 7 yıl kaldı. İskender’e bütün Yunanlıların önderi olması ve Doğu’ya doğru ilerleyerek Persler’i yenmesi gerektiği düşüncesini aşıladı. Onun tahta çıkmasından sonra Atina’ya döndü kendini bilimsel çalışmalara ve kurduğu okulda öğrenci yetiştirmeye verdi. 13 yıl süren bu dönemin sonunda, Atina’da, beliren siyasî değişikliklerin kendisi için tehlikeli olmaya başladığını anlayarak bir adaya çekildi ve orada öldü. Okumaya devam et Aristoteles Kimdir, Hayatı?

Ahmet Vefik Paşa

AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891)

Ahmet Vefik Paşa tanzimat devrinin ünlü yazar ve devlet adamlarındandır. İstanbul’da doğdu. Bir süre İstanbul’da okuduktan sonra dışişlerinde görevli bulunan babasıyla, Paris’e giderek öğrenimine orada devam etti. İstanbul’a döndükten sonra devlet hizmetine girdi. Kısa zamanda yükseldi.

Tahran, Paris gibi büyük başkentlerde elçilik yaptı. Çeşitli hazırlıklarda (bakanlık) valiliklerde, genel müfettişliklerde, meclis başkanlığında bulundu. İki defa da, kısa süreyle, sadrazamlık etti. Emekliye ayrıldıktan sonra kendisini tamamen yazı hayatına, edebiyata verdi. Özgür fikirli bir kişi olduğundan, sık sık görevinden uzaklaştırıldı. İstanbul’da öldü. Okumaya devam et Ahmet Vefik Paşa

Antiseptik

Mikropları öldürmek için kullanılan maddelere antiseptik denir. Antiseptiklerin bulunması tıpta ve özellikle ameliyatlarda çok büyük bir çığır açmıştır. Eskiden, antiseptiklerin bilinmediği çağlarda, yaraların mikrop kapması önlenemez, birçok kimse bu yüzden hayatını kaybederdi. Okumaya devam et Antiseptik

Ak Akçe Kara Gün İçindir

Ak Akçe Kara Gün İçindir atasözünün açıklaması, Ak Akçe Kara Gün İçindir fıkrası, Ak Akçe Kara Gün İçindir kompozisyon, Ak Akçe Kara Gün İçindir anlamı, Ak Akçe Kara Gün İçindir ile ilgili kompozisyon, Ak Akçe Kara Gün İçindir ne demek, Ak Akçe Kara Gün İçindir hikâyesi, Ak Akçe Kara Gün İçindir karikatürü, Ak Akçe Kara Gün İçindir nedir, Ak Akçe Kara Gün İçindir örneği. Okumaya devam et Ak Akçe Kara Gün İçindir

Albert Einstein Kimdir, Hayatı?

ALBERT EİNSTEİN Çağımızın büyük fizik bilginidir. Almanya’nın Ulm şehrinde doğdu. Musevi asıllı küçük bir sanayicinin oğluydu. Matematiğe, özellikle geometriye büyük bir ilgi duyuyordu. 15 yaşında ailesiyle birlikte İtalya’ya göç etti. 1 yıl sonra ailesi onu öğrenim için İsviçre’ye gönderdi. 1900 yılında Zürih Mühendislik Okulu’nu bitirdi.

Bu arada İsviçre uyruğuna geçmişti. Bern’de Federal İhtira Beratı dairesinde memurluğa başladı. Burada fizik alanındaki çalışmalarına zaman buluyordu. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü aldı. Okumaya devam et Albert Einstein Kimdir, Hayatı?

Astronomi Hakkında Bilgi

ASTRONOMi HAKKINDA BİLGİ

Gökyüzünü ve yıldızları inceleyen bilime astronomi denir. Astronomi, gökyüzündeki cisimlerin birbirine göre yerlerini,, hareketlerini, fizik ve kimya bakımından özelliklerini araştırır.

Eski çağlarda gök, yeryüzünü çevreleyen bir küre sanılırdı. Bu varsayım, astronomi olaylarını açıklamakta yararlı olduğu için bugün de doğru sayılmaktadır. Okumaya devam et Astronomi Hakkında Bilgi