Anadolu’nun Tarihi

ANADOLU’NUN TARİHİ

Anadolu, dünyanın en eski yerleşme bölgelerinden biridir, En eski uygarlıklar burada kurulmuştur, Yapılan kazılarda, milâttan 3 000 yıl önce yapılmış eserler ortaya çıkarılmıştır, Bu eserlerin yüzeyleri siyah ve cilâlıdır, Anadolu’nun ilk yazı örnekleri de M, Ö, 2100-1850 yıllarına aittir. Bunlar kil tabletlerdir. Kayseri yakınlarında bulunan tabletler, bir Asur ticaret kolonisinin iş mektupları ve hukuk belgeleridir. Anadolu’nun tarihin ilk devirlerinden bu yana çeşitli toplumların merkezi olmasının nedenleri konumudur.

M, Ö, 2000 -1800 yıllarında Hititlerin gelmesiyle, Anadolu tarihte önemli bir yer kazanmıştır, Hititler’in Anadolu’daki egemenlikleri 800 yıl sürmüştür, Hitit imparatorluğunun parçalanmasından sonra Anadolu’da küçük devletler kurulmuştur: Frigyalılar ve Yeni Hitit Devleti gibi, Frigya imparatorluğunun yerini zamanla Lidya, Karya ve Likya devletleri almıştır, Orta Anadolu’da bu uygarlıklar kurulduğu sıralarda Batı Anadolu’da da İyon, Dor gibi Yunan kolonileri kurulmuştu.

M.  Ö, 546’da Pers Kralı Kurus’un Lidya’yı istilâ etmesiyle Anadolu’nun büyük bir bölümü Hitit imparatorluğumdan beri ilk defa tek bir yönetim altında birleşti, M, Ö, IV, yüzyıldan sonra Anadolu’da büyük şehirler kurulmaya başlandı.

Yunanlılar’ dan sonra Romalar’ın Anadolu’yu ele geçirmesi, birçok değişikliklere yol açtı, Büyük yapılar, stadyumlar,  tiyatrolar. Jimnasyumlar,  su kemerleri,  kanallar yapıldı. Dünyadaki ilk Hıristiyan kiliseleri de Anadolu’dadır.

Anadolu’nun çok önemli bir geçit yerinde bulunması,  tarihten önceki çağlardan beri uygarlığını çok etkilemiştir, Anadolu her döneminde yeni bir istilâya uğramıştır, Anadolu’ya yerleşen kavimler, dinlerini, törelerini ve uygarlıklarını getirmişler, ama zamanla Anadolu’nun gelenekleriyle kaynaşmak zorunda kalmışlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir