Karagöz ve Gölge Oyunu Hakkında Bilgi

Karagöz Hakkında Bilgi

Karagöz bir gölge oyunudur. Hayal oyunu adını da alır. Karagöz oynatmak için beyaz bir perde gerilir; arkasında bir ışık yakılır. Eskiden mum ya da kandil kullanılırmış. Perdenin önüne seyirciler oturur. Arkasında ise Karagöz’ü oynatan sanatçı vardır. Bu sanatçı oyununda deve derisinden yapılmış ve çeşitli renklere boyanmış şekiller (suretler) kullanır. Bu şekiller de çok çeşitlidir. İnsan, hayvan, bitki, eşya olabilir. Bir ya da iki sopanın ucuna takılmışlardır. Karagözcü sopadan tutarak perdeye dayar. Arkadaki ışık yarı saydam olan deve derisinden geçerek, şekillerin renkli görüntüsünü perde üzerine düşürür. İnsan şekilleri birkaç parçalıdır. Karagözcü elindeki sopaları oynatarak perdedeki görüntülere çeşitli hareketler yaptırır. Onları oturtur, kaldırır, yürütür, dövüştürür. Okumaya devam et Karagöz ve Gölge Oyunu Hakkında Bilgi

Türkiye’de Gölge Oyunu

Gölge oyununun Türkler arasında ne zaman başladığı da kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda da birçok söylentiyle ve efsaneyle karşılaşıyoruz. Bu görüşlerden birine göre gölge oyunu Çinliler’den Moğollar’a, Moğollardan Orta Asya Türklerine geçmiştir. Gerçekten de Orta Asya Türkleri arasında bugün de «kolkurçak», «kavurca». «çadır-hayal» adını taşıyan oyunlar vardır. Bu oyunları Türkler Anadolu’ya da getirmişlerdir. Ne var ki son yıllarda yapılan incelemeler bu görüşün bir yanlış anlamaya dayandığını ortaya çıkarmıştır. Söz konusu oyunlar hayal oyunu adını taşıdığı için gölge oyunu sanılmıştır. Oysa bu oyunlar kukla oyunudur. Okumaya devam et Türkiye’de Gölge Oyunu