Fotoğraf Makinesinin Yardımcı Parçaları

Vizör. — Fotoğraf makinesini cisme karşı ayarlamaya yarar. Makinenin üstüne yerleştirilmiş, cismi çok küçük olarak içinde gösteren bir mercek düzenidir.

Telemetre. — Fotoğrafın iyi çıkması için görüntünün objektifin odağına düşmesi gerekir. Bunun için cismin objektife uzaklığının bilinmesi gerekir. Objektif hareket ettiği ray üzerinde ileri geri kaydırılarak ayarlanır. Bunu telemetre sağlar. Makinenin üzerindeki metre işaretleri üzerindeki gösterge uzaklığa göre ayarlanır. Böylece görüntü her zaman odak üzerine yerleştirilen filimin üzerine düşer. Okumaya devam et Fotoğraf Makinesinin Yardımcı Parçaları

Fosfor Elementi

Fosfor Elementi

Fosfor canlıların hücre yapılarında, insan ve hayvanların kemiklerinde bol miktarda bulunan bir elemandır. Bu yüzden hidrojen, oksijen, azot ve kükürt gibi hayat için önemli elemanlardan sayılır.

İki çeşit fosfor vardır: Beyaz fosfor, kırmızı fosfor. Beyaz fosfor çok şiddetli bir zehirdir. 0,1 gramı bile insanı öldürür. Havada kendi kendine alev alır. Onun için su içinde saklanır. Beyaz fosfor havasız bir yerde 250° C’a kadar ısıtılırsa kırmızı fosfora dönüşür.

Fosfor doğada serbest halde bulunmaz. En önemli bileşikleri fosforu adını alan kalsiyum fosfat ile apatittir. Bu bileşikler yeryüzünde en çok Cezayir’de, Tunus’ta, Amerika’da, Florida’da, Güney Carolina’da, Norveç’te bulunur. Okumaya devam et Fosfor Elementi

Fil Hakkında Bilgi

Fil omurgalı hayvanların hortumlu memeliler sınıfından olan fil uzun hortumu ve iki büyük dişi ile tanınan çok büyük bir hayvandır. Hortum, burnun ve üst dudağın birleşerek uzamasından meydana gelmiştir. Kalın ve kuvvetlidir. Kalın bir deri ile dış etkilerden korunmaktadır. İç kısmı ise çok duyarlıdır. Hortumun ucunda burun deliği vardır. Yine hortumun ucunda küçük bir parmak şeklinde bir çıkıntı vardır ki bununla hayvan yerdeki en küçük yiyeceği bile kolaylıkla tutabilir. Hayvanın dokunma, koku alma ve yakalama görevleri hep hortuma yüklenmiştir. Okumaya devam et Fil Hakkında Bilgi

Kaliteli Fotoğraf Nasıl Çekilir, Fotoğraf Çekme Yöntemleri?

Fotoğrafı çekilecek konu seçilip makine ile yardımcı sağlandıktan sonra ilk dikkat edilecek nokta konu üzerine gelen ışık ışınlarının durumudur. Işığın, konu (obje) üzerine genellikle karşıdan gelmesi iyi sonuç verir. Ama sanat değeri taşıyan bazı fotoğraflarda bu kurala uymayabilir. Okumaya devam et Kaliteli Fotoğraf Nasıl Çekilir, Fotoğraf Çekme Yöntemleri?

Nesli Tükenen Hayvanlar Fok Balığı

Fok

Halk arasında ayıbalığı diye anılan fok, aslında bir balık değil, memelilerin yüzgeçayaklılar takımındandır. Deniz hayatına uymuş bir kara hayvanıdır. Eskiden kara hayvanı olan fokların ayağı sonradan yüzgeç biçimini almıştır. Derilerinin altında, kendilerini soğuktan koruyan yağ dolu özel bir doku vardır. Vücutlarını kaplayan tüyler de yağlıdır. Genellikle sırt üstü yüzerler. On dakikayla yarım saat arası su altında kalabilirler. Fokun boyu 2,5 m’yi bulur. Yamyassı dört yüzgeci vardır. Hayvan karadayken bu yüzgeçler bir işe yaramaz. Fok karada ön yüzgeçlerine dayanarak ve iki yana doğru vücudunu sürüyerek zorla ilerler. Oysa su içinde hızlı yüzer. Okumaya devam et Nesli Tükenen Hayvanlar Fok Balığı

Felsefe Nedir, Felsefe Tarihi

Felsefe kelimesinin aslı Yunancadan gelir. Sevgi anlamına gelen «filos» ile bilgelik anlamına gelen «sofia» kelimelerinin birleşmesinden doğmuştur. Doğayla, insanlıkla, evrenle ilgili, bütün bilgileri akıl yoluyla birleştirip aralarında bağıntılar kurarak, önceki bilgilerden daha genel bir düşünce ortaya koymak felsefedir. Felsefe incelemeleri yapana felsefeci ya da filozof denir. Filozof bilgileri birleştirirken her birine kendine göre ayrı değerler verir. Bu yüzden felsefe bilgisi öznel (sübjektif) dir.

Felsefe bilime dayanır. Örneğin fizik bilimi olmadan doğa (tabiat) felsefesi, psikoloji bilimi olmadan ruh felsefesi yapılamaz. Bilim olmasaydı felsefe yalnız hayalî bir görüş olarak kalırdı. Felsefe yalnız bilimin deneylerle vardığı sonuçlar üzerinde düşünmekle kalmaz, daha da ileri giderek deneylerin ulaşamadığı alanlarda da araştırmalar yaparak insanlık düşüncesinde bir yol açar. Bilim de bu yoldan yürüyüp deneyler yaparak bilimsel gerçeklere varır. Okumaya devam et Felsefe Nedir, Felsefe Tarihi

Farabi Kimdir, Hayatı ve Sözleri

Farabi Kimdir, Hayatı (870-950)

Ünlü bir Türk filozofudur. Hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Türkistan’ın Farab kasabasında doğduğu sanılıyor. Farabi adiyle anılması bundandır. Asıl adı Mehmet, babasının adı da Mehmet’tir. Dedesinin adı Tarhan, onun babasının adı Uzluk ‘dur. İlköğrenimini Türkistan’da yapmıştır.

Çok genç yaşta, o dönemin bilim merkezi sayılan Bağdat’a gittiği bilinmektedir. Bağdat’ta da Arapça öğrenmiş, ünlü bilim adamlarından dersler almıştır. Uzun süre Bağdat’ta yaşamış, 941′ de Suriye’ye gitmiştir. O zaman Halep’te egemen olan Türk beyi ona yardım etmiş, geleneklere göre Farabi’ye yüksek bir aylık bağlamak istemiştir. Çok yalın yaşayan, ulusal Türkistan elbiselerini bile değiştirmeyen Farabi, bu aylığı almamış, çok az bir parayla yetinmiştir. Hükümdarın Şam’ı alması üzerine Farabi de birlikte oraya gitmiş ve son yıllarını Şam’ da geçirmiştir. 80 yaşında Şam’da ölmüştür. Okumaya devam et Farabi Kimdir, Hayatı ve Sözleri

Fare ve Fare Türleri

Fare omurgalı hayvanların memeliler sınıfından kemirgenler türüne giren fareler dünyanın her yerine yayılmışlardır. Öyle ki insanların yaşadığı her yerde farelere rastlanır.

Fareler yiyecekleri, elbiseleri, tahtaları, kitapları yerler. Çok pis yerlere girip çıktıkları için dolaştıkları yerleri kirletirler. Mikrop taşıyarak insanlara hastalık bulaştırırlar. Örneğin çok tehlikeli bir hastalık olan veba mikrobu farelerden insanlara bulaşır.

Fareler çok çabuk üreyen hayvanlardır. Yılda 6-10 defa yavrularlar. Her defasında da 10’dan fazla yavru yaparlar. Yavrular kısa zamanda gelişip erginleşir ve 3-4 ay sonra da yavru yapabilecek hale gelirler.

Farelerin renkleri genel olarak kül ve kahverengidir. Atlas okyanusunun güney kıyılarında kırmızı farelerin yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca Norveç dolaylarında yaşayan beyaz fare de inceleme hayvanı olarak kullanılır.

Yüzlerce çeşidi olan farelerin içinde en tanınmışları şunlardır:

Tarla faresi: Farelerin en irileridir. Bahçelerde yaşayıp, ağaçlara, meyvelere, ürünlere zarar verir. Büyük kuşlar, tilkiler, yılanlar bu farelerin düşmanlarıdır.

2″ Ev faresi: Evlerde yiyeceklere, giyeceklere, kitaplara zarar veren bu fareler de iri yapılıdırlar. Sıçan adı da verilir.

Fındık faresi: Küçük yapılı farelerdir. Evlerde yaşarlar.

Misk faresi: Kuzey Amerika’da su kıyılarında yuva yaparak yaşayan bu hayvanlar kokuları yüzünden böyle adlandırılmışlardır.

Fabrika Nedir Hakkında Bilgi

Fabrika Nedir?

Her çeşit eşyanın çok ve çabucak yapıldığı yerlere fabrika denir. Bazı eşyalar küçük iş yerlerinde, istenirse evlerde bile yapılabilir. Ama, bu eşyaları fabrikada yapmak hem daha düzgün, hem de ucuz olmalarını sağlar. Bir eşya ortaya çıkana kadar çeşitli işlemlere uğrar. Fabrikalarda iş bölümüne göre çalışılır. Her işçi belli bir işi. bilir. İşçilerin yaptığı parçalar birleştirilerek istenilen eşya elde edilir. Okumaya devam et Fabrika Nedir Hakkında Bilgi