Canlı Varlıklar

Canlı Varlıklar

İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin hepsine birden canlı varlıklar diyoruz. Canlı olmaları onları bir araya getiren özelliktir. Canlılık hareket etmek, büyümek, beslenmek gibi davranışlarla belirir. Meselâ taşlarda beslenmek gibi bir olaya rastlamayız. Gerçi taşlar da hareket eder; dereler, ırmaklar da hareket eder. Ama, bu dışarıdan gelen bir etkinin sonucu olur. Rüzgâr eser, taş devrilir; sular yer çekiminin etkisiyle aşağılara doğru iner. Oysa canlılarda hareket kendi kendine olur. Okumaya devam et Canlı Varlıklar