Göktürk Devleti

Göktürk İmparatorluğu

Göktürk İmparatorluğu, Oğuz Türkleri tarafından Müslümanlıktan Önce kurulan büyük bir Türk devletidir. Doğu Hun Devleti yıkıldıktan sonra Hun Türklerinin bir kısmı Atilla’nın komutasında batıya göç etmiş, bir kısmı da Altaylar ve Tanrı dağları bölgesinde yerleşerek Bumin Han zamanında, 552’de Göktürk Devleti‘ni kurmuştur. Orhun ırmağı kıyısındaki Ötüken başkentleriydi. Okumaya devam et Göktürk Devleti

Goethe Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Goethe Kimdir, Hayatı ve Eserleri(1749—1832)

Alman şair ve yazarıdır. 1749’da Frankfurt’ta doğdu. Babası hukukçuydu. Leipzig Üniversitesinde hukuk öğrenimi gördü. Tekrar Frankfurt’a döndü. Kimya, fizik, felsefe, estetik, jeoloji, biyoloji, tıp alanlarında çeşitli incelemeler yaptı. Halk şiirlerini, büyük yazar ve şairleri okuyup inceledi. Okumaya devam et Goethe Kimdir, Hayatı ve Eserleri

Gemi Yapımı, Gemi İmalatı, Gemi Üretimi

Gemi yapımı matematik, fizik gibi bilim dallarıyla çok yakından ilgilidir; gemi inşaat, makine, elektrik mühendislerinin birlikte çalışmasını gerektiren bir iştir.

Bir teknenin göreceği iş, uyması gereken şartlar gemi inşaat mühendisine bildirilir.

Mühendis hesaplarını yapar ve istenilen özellikler sağlanana kadar proje üzerinde, geminin boyutlarını değiştirilerek denemeler yapar. Okumaya devam et Gemi Yapımı, Gemi İmalatı, Gemi Üretimi

Gaziantep İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

GAZİANTEP İLİ VE İLÇELERİ HAKKINDA BİLGİ

Güney Anadolu bölgesinde bir sınır ilimizdir. Doğusunda Urfa, güneyinde Suriye, batısında Hatay ve Adana, kuzeyinde Maraş ve Adıyaman illeri vardır. Yüzölçümü 6 216 km2, nüfusu 1 753 079’dur. İl merkezi olan Gaziantep, Sacur çayı kıyılarında kurulmuş önemli bir sanayi merkezidir. Belediye sınırları içindeki nüfusu 1 342 518’dir.

Gaziantep toprakları genel olarak orta yükseklikteki dağlar ve yaylalarla kaplıdır. Batıya doğru gidildikçe yükselti artar. Güneyde Tilbeşar ovası ve kuzeydoğuda Gaziantep yaylası vardır. Başlıca akarsuyu doğuda Urfa ile sınır çizen Fırat nehri ile sularını bu nehre boşaltan Nizip ve Sacur çaylarıdır. Okumaya devam et Gaziantep İli ve İlçeleri Hakkında Bilgi

Gemi Hakkında Bilgi, Savaş Gemileri, Yolcu Gemileri

GEMİ HAKKINDA BİLGİ

Yolcu ve yük için ayrılmış özel bölmeleri olan, büyük deniz taşıtlarına gemi denir. Tarihte gemi yapımı balığın besin olarak kullanılmasıyla birlikte çok eski çağlarda başlamış, ticaretle gelişmiştir. Birbirinden uzak ülkelerde üretilen malların değiştirilmesi için, her zaman deniz yolu insanlara kara yolundan daha kolay ve ucuz gelmiştir. Gemiler bugün görülen duruma girene kadar birçok değişiklikler geçirmişlerdir. Eski çağlarda tahtadan yapılır, kürek ve yelken le çalıştırılırlardı. Buhar ve dizel makinelerinin bulunmasından sonra madenden büyük tekneler yapılmıştır. Yolcu taşımada, i yük taşımada, savaşta çeşitli gemiler kullanılır. Geminin yapacağı ödeve göre yapısı değişik olur.

Genel olarak gemiler kullanıldıkları yere göre ikiye ayrılırlar. Okumaya devam et Gemi Hakkında Bilgi, Savaş Gemileri, Yolcu Gemileri

Giyim Eşyalarımızı Nasıl Koruruz?

Giyim eşyalarını korumanın ilk yolu temiz tutmaktır. Ayrıca yıkarken kumaşın yıpranmamasına da dikkat etmelidir. Her kumaşın kendine göre yıkama ve ütüleme şekli vardır. Mevsimlik giyim eşyalarını dolaba, sandığa kaldırırken de temizlemeli, tozunu almalı, ıslak olmamasına dikkat etmelidir. Okumaya devam et Giyim Eşyalarımızı Nasıl Koruruz?

Giyim, Türklerde Giyim Tarihi, Konfeksiyon Ne Demek?

Giyim

Vücudu sıcaktan, soğuktan, yağmurdan, kardan, kısacası dış etkilerden korumak için giyim eşyası kullanırız. Dışa giyilen eşyalara elbise,   içe giyilen eşyalara iç çamaşırı denir. Bazı meslek ve iş dolayısıyla giyilen Özel elbiselere ise kıyafet denilmektedir. Bunlardan başka bazı oyun ve sporlarda giyilmek üzere Özel elbiseler de vardır.

İnsanların giyimleri yaşadıkları çevreye, iklim koşullarına göre değişir. Soğuk ülkelerde yaşayan insanlarla sıcak ülkelerde yaşayan insanların giyimleri birbirinden çok farklıdır. Okumaya devam et Giyim, Türklerde Giyim Tarihi, Konfeksiyon Ne Demek?

Gemi Bakımı ve Gemilerin Havuzlanması

Gemi yüzerken teknenin su altındaki bölümlerinde hiç bir onarım yapılamaz. Tekneleri temizlemek; boyamak ve onarmak için sabit, kapaklı ya da yüzer havuzlara alırlar.

Yüzer Havuz, dikdörtgen biçiminde iki duvardan oluşan, baştan kıçtan açık bir yapıdır. Havuzu, geminin girmesini sağlayacak kadar derine batırmak için sarnıçlara su basılır. Sonra tulumbalar çalıştırılarak sarnıçlar boşaltılır ve havuz su yüzüne çıkar. Yüzer havuzların en önemli özelliği istenilen yere götürülebilmesidir. Okumaya devam et Gemi Bakımı ve Gemilerin Havuzlanması

Gazlar Hakkında Bilgi

GAZLAR HAKKINDA BİLGİ

Cisimlerin üç halinden birine verilen genel addır. Cisimler katı, sıvı ve gaz olmak üzere doğada üç halde bulunurlar. Katı cisimlerin kendilerine özgü biçimleri vardır; belirli bir hacmi kaplarlar. Kolayca biçimleri değişmez. Katı cisimlerin hacimleri sabittir. Sıvı cisimlerin hacmi de sabittir. Buna karşılık sıvıların ise belirli biçimleri yoktur. İçine kondukları kabın biçimine girerler. Havaya açık kalan yüzeyleri de her zaman yatay bir düzlemdir.

Gazlar ise birçok özellikleri bakımından katılarla sıvılardan farkları saptamıştır. Aynı kanun Fransız fizikçisi Edme Mariotte (Edm Maryot: 1620 – 1648) tarafından da aynı zamanda bulunduğu için kanun bu iki bilim adamının adını taşır. Okumaya devam et Gazlar Hakkında Bilgi