Göktürk Devleti

Göktürk İmparatorluğu

Göktürk İmparatorluğu, Oğuz Türkleri tarafından Müslümanlıktan Önce kurulan büyük bir Türk devletidir. Doğu Hun Devleti yıkıldıktan sonra Hun Türklerinin bir kısmı Atilla’nın komutasında batıya göç etmiş, bir kısmı da Altaylar ve Tanrı dağları bölgesinde yerleşerek Bumin Han zamanında, 552’de Göktürk Devleti‘ni kurmuştur. Orhun ırmağı kıyısındaki Ötüken başkentleriydi.

Bumin Han genişleyen ülkesinin batı bölümünü kardeşi İstemi Han’ın yönetimine bırakmıştı. Bumin Han’ın ölümünden sonra Göktürk Devleti birliğini koruyamadı. 581 tarihinde Batı ve Doğu Göktürkler olarak ikiye ayrıldılar. Doğu Göktürk Devleti 630’da Çinliler ‘in egemenliği altına girdi.

Batı Göktürk Devleti de batıdan Arapların, doğudan da Çinliler ‘in saldırısına dayanamayarak 659’da dağıldı.

Göktürk’ler de Yaşam

Göktürkler şehirli ve göçebe olarak yaşarlardı. Göçebeler yurt denilen çadırlarda otururlar, avcılık eder, hayvan besler ve tarımla uğraşırlardı. Şehirlerde oturanlar sanat ve ticaretle uğraşırlardı. Çin, Hindistan ve Bizans’ la ticaret yaparlardı.

Yer, Gök ve Yeraltı tanrılarına taparlardı. En büyük tanrı yeryüzü tanrısı Kara Han‘dı. Bozkurt, koyun ve geyiği kutsal hayvan sayarlardı. Kısrak sütünden yapılmış kımız ve tara-son denilen darı şarabı başlıca içkileriydi.

Göktürk’ler de Sanat

Göktürkler madenleri işlemeyi biliyorlardı. Eski mezarlardan bakır, tunç ve demir çağlarını gösteren araçlar çıkarılmıştır. Altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları da bulunmuştur.

Tagged under: , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to top