Hava Basıncı

HAVA BASINCI

Havanın basıncı: Hava da bir gaz olduğuna göre içinde bulunduğu kabın çeperlerine basınç yapar. Açık hava ise yeryüzüne bir basınç uygular. Buna hava basıncı ya da atmosfer basıncı denir. 0°C’ta, deniz kıyısında, 1 cm.2’lik yüzeye havanın uyguladığı kuvvet 1 033 gr.’dır.

Bu basınç yeryüzünü çevreleyen hava tabakasının ağırlığından doğan bir basınçtır. İnsan vücudu bu basınç altında yaşamaya alışmıştır. Onun için hava basıncını duymayız. Ama deniz kıyısından yükseklere çıktıkça, üstümüzde kalan hava tabakasının kalınlığı azaldığı için hava basıncı da azalır. İç organlarımız hava basıncı altında çalışmaya alışmıştır. Birden hava basıncı çok düşerse vücudumuzda aksamalar başlar. Basınç daha da düşerse hava basıncıyla dengede olan kan basıncı fazla gelir; kan damarlardan dışarı fışkırır. Okumaya devam et Hava Basıncı

Gazlar Hakkında Bilgi

GAZLAR HAKKINDA BİLGİ

Cisimlerin üç halinden birine verilen genel addır. Cisimler katı, sıvı ve gaz olmak üzere doğada üç halde bulunurlar. Katı cisimlerin kendilerine özgü biçimleri vardır; belirli bir hacmi kaplarlar. Kolayca biçimleri değişmez. Katı cisimlerin hacimleri sabittir. Sıvı cisimlerin hacmi de sabittir. Buna karşılık sıvıların ise belirli biçimleri yoktur. İçine kondukları kabın biçimine girerler. Havaya açık kalan yüzeyleri de her zaman yatay bir düzlemdir.

Gazlar ise birçok özellikleri bakımından katılarla sıvılardan farkları saptamıştır. Aynı kanun Fransız fizikçisi Edme Mariotte (Edm Maryot: 1620 – 1648) tarafından da aynı zamanda bulunduğu için kanun bu iki bilim adamının adını taşır. Okumaya devam et Gazlar Hakkında Bilgi