Yön Nedir? Yeryüzünde ve Haritada Yön Nasıl Bulunur?

Yeryüzünde ülkelerin yerini tam olarak belirtmek için bir de yön terimi kullanılır. 4 tane ana yön vardır: doğu, batı, kuzey, güney. Yönler harita üzerinde oklarla gösterilir. Gerek gerçekte, gerekse harita üzerinde iki komşu yön arasında 90°’lik bir açı vardır.

Komşu anayönler arasındaki açılar da ikiye bölünerek, 4 asyön elde edilir. Komşu iki asyön arasında da 90°’lik bir açı vardır. Arayönleranayönlerin adlarının birleştirilmesiyle adlandırılır: kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güneybatı.

Yeryüzünde yönleri bulmak için çeşitli yollar vardır. Bunların en kesini pusula kullanmaktır. Pusulanın bir eksen çevresinde dönen bir iğnesi vardır. Bu iğne, yeryüzünün her noktasında kuzey-güney doğrultusunu alır İğnenin karaya boyanmış ucu ise hep kuzeyi gösterir.

Eğer elimizde pusula yoksa güneşe bakarak da yönümüzü bulabiliriz. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Doğu-batı doğrultusuna dik olan doğrultu da kuzey-güney doğrultusudur. Güneşin doğduğu yere sağımızı dönersek, önümüz kuzey, arkamız güney, solumuz da batıyı gösterir.

Yön bulmak için Kutup yıldızı da kullanılır. Kutup yıldızı her zaman kuzeydedir. Öyleyse geceleyin Kutup yıldızını tanırsak yönleri bulmak çok kolay olacaktır. Kutup yıldızı, Küçükayı yıldız kümesini oluşturan 7 yıldızın birincisi ve en parlağıdır. Küçükayı yıldız kümesinin hemen yanında da gene 7 yıldızdan oluşan Büyükayı yıldız kümesi vardır. Büyükayı yıldız kümesini tanımak daha kolaydır. Önce o bulunur, sonra Küçükayı’ya geçilir ve Kutup yıldızı belli olur.

Haritaların üst kenarı genellikle kuzeyi gösterir. O zaman, haritanın sağ yanı doğuyu, sol yanı batıyı, altı da güneyi gösterir. Eğer, bu genel kurala uyulmamışsa, haritanın üstünün hangi yönü gösterdiği ayrıca yazılır.

* Harita Nasıl Yapılır?
* Harita Nedir, Hakkında Bilgi?
* Haritaların Ölçeklerine Göre Sınıflanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir