Güneş Hakkında Bilgi

GÜNEŞ : BÜYÜK BİR ENERJİ KAYNAĞI

Güneş yeryüzüne ışık ve ısı gönderen büyük bir gök cismidir. Bulutsu (nebülöz) denilen kızgın bir gaz kitlesiyle akkor halindeki madenlerin yoğuşmasıyla ortaya çıkmıştır.

Kendi çevresinde dönmesi 25 gün sürer. Çapı dünyanın çapının 109 ağırlığı dünyanın ağırlığının 1 300 000 katıdır. Dünyadan uzaklığı 150 000 000 km., yarıçapı 695 000 km’dir.

Dünyadaki hayatı sağlayan kaynak güneştir. O olmasa bitkiler yetişmez, hayvanlar ve insanlar var olamazdı. Dünyaya ısı enerjisi veren de güneştir. Suları buharlaştırıp yağmurların yağmasına, havayı ısıtıp rüzgarların esmesine sebep olur. Gündüz ve gece, mevsimler, dünyanın hem kendi, hem de güneşin çevresinde dönmesinden doğan sonuçlardır. Okumaya devam et Güneş Hakkında Bilgi

Güneş Sistemi ve Güneşteki Lekeler

GÜNEŞ SİSTEMİ

Güneş, gezegenler ve uyduları, göktaşları,  kuyruklu yıldızlar güneş sistemini meydana getirirler. Kant ve Laplace’ın kuramına göre gezegenler güneşi çevreleyen bir gaz kümesi durumundayken dönmenin yarattığı çekimle yoğunlaşmışlardır. Bu kuram XX. yüzyılda geliştirilmiş, güneşin bulutsu kütlesinin parçalanmasıyla yer yer yoğunlaşmalar olduğu kabul edilmiştir. Bileşimlerinin % 99’u hidrojen ve helyum gazı % 1’i toz olan bu gezegenlerdeki toz zerreleri, merkeze çöküp çekirdeği oluşturmuşlardır. Daha sonra güneş de yoğunlaşıp sıcaklığı binlerce dereceye varınca kırmızı ötesi (ultraviyole) ışınlar yaymaya başlamıştır. Gezegenler üzerindeki hidrojen ve helyum gazları uzayda dağılmış serbest kalan oksijen ve azot gibi gazlar kayalıkların oluşmasını sağlamışlardır. Okumaya devam et Güneş Sistemi ve Güneşteki Lekeler