Güneş Hakkında Bilgi

GÜNEŞ : BÜYÜK BİR ENERJİ KAYNAĞI

Güneş yeryüzüne ışık ve ısı gönderen büyük bir gök cismidir. Bulutsu (nebülöz) denilen kızgın bir gaz kitlesiyle akkor halindeki madenlerin yoğuşmasıyla ortaya çıkmıştır.

Kendi çevresinde dönmesi 25 gün sürer. Çapı dünyanın çapının 109 ağırlığı dünyanın ağırlığının 1 300 000 katıdır. Dünyadan uzaklığı 150 000 000 km., yarıçapı 695 000 km’dir.

Dünyadaki hayatı sağlayan kaynak güneştir. O olmasa bitkiler yetişmez, hayvanlar ve insanlar var olamazdı. Dünyaya ısı enerjisi veren de güneştir. Suları buharlaştırıp yağmurların yağmasına, havayı ısıtıp rüzgarların esmesine sebep olur. Gündüz ve gece, mevsimler, dünyanın hem kendi, hem de güneşin çevresinde dönmesinden doğan sonuçlardır. Okumaya devam et Güneş Hakkında Bilgi