Emeviler

İSLAM  İMPARATORLUĞU 

Hz. Muhammed’in sağlığında bütün Arabistan İslâm bayrağı altında birleşmiş ve Müslüman olmuştu. Hz. Muhammed’in vefatından sonra sırasıyla Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldular.

Hz. Ali’nin 661’de vefatından sonra İslâm imparatorluğunun başına Emevî ailesi geçti ve halifelik babadan oğula geçen bir saltanat oldu. Böylece Emeviler dönemi başlamış oldu.

EMEVİLER 

Emevi adı, birinci Emevî hükümdarı Muaviye bin Ebu Sufyan’ın mensup olduğu Umeyye soyunun adından gelir. Hz. Ali’nin 661’de öldürülmesiyle iktidara gelen Emevîler Doğu (Suriye) Emevîleri ve Endülüs Emevîleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Doğu Emevileri  Suriye Emevîleri de denilen Doğu Emevîleri 661 yılından 750 yılına kadar hüküm sürdüler. Bu arada imparatorluğun merkezi Medine ile Küfe’den Şam’a götürüldü; Şam’dan idare edildi. Askerî alanda çok büyük başarılar kazandılar. 711’de İspanya ve Portekiz fethedilmiş, imparatorluğun sınırları Himalayalar’dan Fransa’ya kadar yayılmıştı. Bu başarılarının yanı sıra kuvvetli bir Arap siyaseti gütmeleri, Arap olmayanları büyük bir hoşnutsuzluğa sürükledi; sonuç olarak çıkan ihtilaller ailenin devrilmesine yol açtı. Yerlerine geçen Abbasîler Türker’le İranlılara da aynı hakları tanıyarak  İslâm siyaseti güttüler. Abbasîler, Emevîler’in hemen bütün sülâlesini kılıçtan geçirmiş, kurtulanlardan 10. halife Hişam’ın torunu genç Prens Abdurrahman, ispanya (Endülüs) Emevî devletini kurmuştur. 89 yıl içinde 14 Emevî halifesi saltanat sürmüştür. İlk Emevî halifesi  Muaviye, son halife de II.  Mervan’dır.

Endülüs Emevileri  İspanya’da756’dan 1031’e kadar hüküm süren devlet bu adla anılır. Kurucusu Prens Abdurrahman‘dır. 10. Emevî halifesi Hişam’ın Abbasîler in katliamından kurtulan torunu Prens Abdurrahman, kaçarak 755’te İspanya’ya geldi ve kendini hükümdar ilân etti. 25 yaşındaydı. Böylece Abbasîlerin İber yarımadasındaki valisini kovarak bir Emevî devleti kurdu.

Devletin başkenti Kurtuba (Cordoba) şehriydi. En geniş zamanlarında Fas’ı, Tlemsen’i (batı Cezayir) de içine alıyordu. Ancak Afrika’daki hâkimiyet geçici olmuş, devlet İberya’da gelişmiştir. Endüllüs Emevîleri 929’dan sonra halife unvanını takınarak Bağdat’ı tanımadıklarını da ilân ettiler. Endülüs Emevî   devletinde   14 imparator  halife hükümdarlık etmiştir. Birincisi I. Abdurrahman, sonuncusu III. Hişam’dır. Ondan sonra ülke Tevâifi Mülûk denen küçük krallıklara bölünmüştür. Yıkılmalarıyla Abbasiler dönemi başladı.

Emeviler

Emeviler

Tagged under: , , , , , , , ,

2 Yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to top