Türkiye’de Gölge Oyunu

Gölge oyununun Türkler arasında ne zaman başladığı da kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda da birçok söylentiyle ve efsaneyle karşılaşıyoruz. Bu görüşlerden birine göre gölge oyunu Çinliler’den Moğollar’a, Moğollardan Orta Asya Türklerine geçmiştir. Gerçekten de Orta Asya Türkleri arasında bugün de «kolkurçak», «kavurca». «çadır-hayal» adını taşıyan oyunlar vardır. Bu oyunları Türkler Anadolu’ya da getirmişlerdir. Ne var ki son yıllarda yapılan incelemeler bu görüşün bir yanlış anlamaya dayandığını ortaya çıkarmıştır. Söz konusu oyunlar hayal oyunu adını taşıdığı için gölge oyunu sanılmıştır. Oysa bu oyunlar kukla oyunudur. Okumaya devam et Türkiye’de Gölge Oyunu