Hayvanların Sınıflandırılması

Hayvanların Sınıflandırılması

Dünyadaki bütün hayvanları teker teker inceleyip bilgi edinmek çok güçtür. Bu yüzden ortak benzerlikleri olan hayvanları bir araya getirmekle o benzerlikteki birçok hayvanların özelliklerini öğrenebiliriz. Böyle ortak benzerlik altında canlıları toplamaya sınıflandırma (sistematik) denir.

Sınıflandırmayı ilk düşünen eski Yunanlı bilgin Aristoteles’tir. Ama ancak XVIII. yüzyılda İsveçli bilgin Linne bilimsel bir çalışmayla ilk sınıflandırmayı yapmıştır. Linne hayvan ve bitkileri organlarına göre ayırmıştı. Bu çeşit sınıflandırmada bazen birbirine hiç yakınlığı olmayan iki canlı, benzer organları yüzünden aynı sınıfa girebiliyordu.

Bugünkü sınıflandırma canlıların vücut yapılarına (anatomilerine) göre yapılmaktadır. Böyle sınıflamada canlıların ilk yaratılıştan bugüne kadar geçirdikleri evrim, yumurtadan ergin hale geçinceye kadar geçirdikleri gelişine ve karşılaştırmalı anatomi göz önüne alınmıştır. Böylece bitki ve hayvanlar evreninde en basit canlıdan en yüksek yapılara doğru gidildikçe zincirleme bir evrim ve akrabalık bulunduğu görülür. Bu çeşit sınıflandırmaya doğal sınıflandırma (filogenetik sistematik) denir.

Canlıların doğal sınıflandırılması ancak Lamarck ve Darıoin gibi bilginlerin evrim teorilerini ileri sürmesinden sonra yapılabilmiştir.

Doğal sınıflandırmanın birimi türdür. Aynı ana – babadan doğmuş gibi birbirlerine ve analarına büyük yakınlık gösteren, normal şartlar altında aralarında birleşip döl veren bireyler topluluğuna tür denir. Sınıflamada yukarıya doğru gidildikçe türler cinsleri, cinsler familyaları, familyalar takımları, takımlar sınıfları, sınıflar şubeleri, şubeler de alemleri meydana getirirler.

HAYVANLARDA ÜREME

HAYVANLARDAN NASIL YARARLANIRIZ? 

HAYVAN BESLEME VE HAYVANLARIN DÜNYASI

HAYVANLAR HAKKINDA BİLGİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir