Folklor (Halk Bilgisi)

Bir topluluğun halk sanatını, geleneklerini, törelerini, alışkanlıklarını, yaşama biçimini inceleyen, elde edilen bilgileri sınıflayan, komşu ülkelerle, dünyanın başka ülkeleriyle karşılaştıran ve sonunda da sanatçılarla bilim adamlarının yararına sunan bilime halkbilgisi (folklor) diyoruz. Folklor kelimesini ilk olarak İngiliz eski eserler araştırıcısı W. J. Thomson 1846 yılında kullanmış, ondan sonra bu kelime yayılmış, bu bilim dalı büyük bir gelişme göstermiştir.

Halkbilgisinde ilk adım geniş olanaklarla yürütülen derleme işlemidir. Köylerde yaşayan sanat dalları, töreler uzmanlarca derlenir. Bunun için derleme konusuna göre yazı, filim makinesi, ses alma makinesi, nota, fotoğraf makinesi gibi araçlar kullanılır. Derleme bu yüzden pahalı bir iştir. Derlemecinin hem-çok zamanını alır, hem de elinde geniş malzemenin bulunmasını gerekli kılar. Onun için dünyanın birçok ülkesinde halkbilim dalındaki araştırmaları devlet üzerine almış, geniş örgütler kurmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir