Folklor (Halk Bilgisi)

Bir topluluğun halk sanatını, geleneklerini, törelerini, alışkanlıklarını, yaşama biçimini inceleyen, elde edilen bilgileri sınıflayan, komşu ülkelerle, dünyanın başka ülkeleriyle karşılaştıran ve sonunda da sanatçılarla bilim adamlarının yararına sunan bilime halkbilgisi (folklor) diyoruz. Folklor kelimesini ilk olarak İngiliz eski eserler araştırıcısı W. J. Thomson 1846 yılında kullanmış, ondan sonra bu kelime yayılmış, bu bilim dalı büyük bir gelişme göstermiştir. Okumaya devam et Folklor (Halk Bilgisi)