AVUSTURYA HAKKINDA BİLGİ

AVUSTURYA HAKKINDA BİLGİ

Orta Avrupa ülkelerinden biridir. Kuzeyde Almanya, kuzeydoğuda Çekoslovakya, güneydoğuda Macaristan, güneyde Yugoslavya ve İtalya, batıda İsviçre ile sınırlanmıştır. Avusturya’nın yüz ölçümü 83,858 km², Avusturya’nın nüfusu 8.315.000’dir. Başkenti Viyana’dır.

Avusturya, Avrupa’nın en dağlık ülkelerinden biridir. Topraklarının dörtte üçü Alp dağlarıyla kaplıdır. Batıda dağlar daha sarptır. Düzlük bölgeler doğuda, Tuna boylarında görülür. Avusturya iki coğrafya bölgesine ayrılır.

Alpler bölgesiAvusturya Alpleri, paralel sıralar halinde Viyana’ya kadar uzanır. Bunların yüksekliği 4 000 m’ye yaklaşır (Grossg-lockner3 798 m). Dağlardaki sürekli kar sınırı2 100 m’ye kadar iner. Bunun altında otlaklar ve ormanlar başlar. Bu kesimde köylere ve birbirinden uzak çiftliklere rastlanır. Dağlar derin vadilerle birbirinden ayrılırlar. Bunların en önemlileri kuzeyde İnn, güneyde Drava nehirlerinin aktığı vadilerdir. Alpler bölgesinde kayak sporunun yapıldığı spor ve eğlence merkezleri vardır.

Yukarı Avusturya (Tuna boyu havzaları) — Bu bölge Alp dağlarının eteklerinden başlar, Tuna vadisine kadar uzanır. Tuna nehri boyunca alüvyonla örtülü birçok havza sıralanır. Viyana ve Linz havzaları en önemlileridir. Bütün nüfusun yarısına yakın bölümü Viyana havzasında yaşar.

Avusturyayı sulayan en önemli akarsu Tuna nehridir. Diğer bütün akarsular Tuna’nın kollarıdır. Avusturya’da kara iklimi görülür. Orta kesimlerde yıllık sıcaklık ortalaması 8 9°C’dır. Hiçbir mevsimde   en   yüksek   sıcaklık  20° C’ı geçmez. Halkın üçte biri hayatını çiftçilikle kazanır. Avusturya’da demir, çelik, dokuma, kâğıt endüstrisi ve madencilik gelişmiştir. Ham madde kaynakları azdır. Dış ülkelerden ham madde alır. Alp dağlarında, akarsular üzerine kurulmuş, hidroelektrik santrali arından elektrik enerjisi elde edilir. Demir, linyit ve grafit madenleri vardır. Kereste ve diğer orman ürünleri önemlidir. Ülkede buğday, yulaf, arpa, çavdar, şeker pancarı, patates yetiştirilir. Hayvan beslenir.

AVUSTURYA’NIN TARİHİ

Avusturya‘nın bugünkü topraklarını M.Ö. IV. yüzyılda Kelt kabileleri, M.Ö. I. yüzyılda Romalılar, M.S. V. yüzyılda Hunlar işgal etmişlerdir. Daha sonra, Doğu  Gotlar’ın eline geçen bu bölgede VI. yüzyılda Germenler, Avarlar ve Slavlar yaşadılar. Bölge halkı bu çeşitli ırkların karışımından doğdu. Avusturya X. yüzyılda Babenberg hanedanına, sonra da 1282’de ünlü Habsburg hanedanına geçti. Avusturyalılarla Osmanlılar arasında Kanuni’nin 1529 yılındaki Viyana seferlerinden sonra çeşitli savaşlar oldu. Türkler 1683’te de ikinci defa Viyana’yı kuşattılar. 1699 Karlofça antlaşmasıyla bu savaşlar sona erdi. 1867’de Avusturya – Macaristan imparatorluğu kuruldu ve 1918’e kadar yaşadı. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1918’de Avusturya cumhuriyet oldu. 1938’de Hitler’in saldırgan politikası sonucu Almanya’ya katıldı ve II. Dünya Savaşı sonuna kadar Alman yönetiminde kaldı. 1945-1955 arasında, 10 yıllık bir süre için Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından işgal edildi. 1955’ten beri 9 eyaletten kurulu bir cumhuriyettir.

AVUSTURYA’NIN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİ

VİYANA, Avusturya’nın başkentidir. Nüfusu 1.705.000’dir. Bilim, sanat, endüstri ve ticaret merkezidir. Zengin kitaplıkları, sarayları, operaları, parkları vardır. OPEC, AGİT ve Uluslararası Atom Enerjisi Örgütü burada yer alır. 414,89 km² yüzölçümüyle en küçük şehridir. İklimi ise yazlar ılık (22-26 C) kışlar ise çoğunlukla sıfırın altındadır.

GRAZ, 290 000 nüfusuyla Avusturya’nın en büyük ikinci şehridir. Avusturya’nın en önemli dokuma, besin maddesi, maden eşya, mobilya ve kâğıt endüstrisi merkezidir. 2003 yılında Avrupa kültür başkentliği yapmıştır. 4 üniversitesi vardır. Halkın %80i Almanca konuşmaktadır.

İNNSBRUCK, Tirol bölgesinin 118.902 nüfuslu merkezidir. Kış sporları bakımından en önemli turistik bölge, iç, dış yolların düğüm noktasıdır.

Avusturya – Macaristan imparatorluğu

1867’de Avusturya ve Macaristan krallıklarının birleşmesiyle ortaya çıkmış bir imparatorluktur. İmparatorluk en geniş zamanında 700 000 km2’lik bir alana yayıldı. Bu, aynı dönemdeki Alman imparatorluğundan 100 000 km2 fazla bir alandı. Nüfusu 51 000 000’a ulaştı. İmparatorluk başta Almanlar, Macarlar ve Çekoslovaklar olmak üzere çeşitli milletlerden meydana gelmişti.

Avusturya – Macaristan imparatorluğu, Osmanlı imparatorluğu ile uzun yıllar savaştı. II. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlılar zayıflayıp Avrupa’dan çekildikçe Avusturya – Macaristan imparatorluğu genişledi. 1908’de Bosna-Hersek’i ele geçirdi. Bu imparatorluk I. Dünya Savaşı’nda yenik düşerek dağıldı. 1919’da imzalanan antlaşmayla Avusturya – Macaristan imparatorluğunun toprakları üzerinde Avusturya, Çekoslovakya, Macaristan, Rusya’dan da toprak alınarak Polonya devleti kuruldu. Geri kalan topraklar da İtalya, Yugoslavya, Romanya arasında paylaşıldı.

Avusturya

Avusturya

Tagged under: , , , , , , ,

3 Comments

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to top