İsa Peygamber

İSA PEYGAMBER

Hz. İsa, Hıristiyan dinin kurucusu ve Hıristiyan İnancına göre Allah’ın oğludur.

İsa Peygamber‘in çeşitli İnciller ‘de anlatılan hayatı, efsanelerle karışıktır. Hz. İsa Filistin’in Bethlehem (Beytüllahim) şehrinde, Milat’tan 4 ya da 5 yıl önce dünyaya geldi. Dünyaya geldiği 25 aralık, Hıristiyan dünyasında her yıl törenler ve eğlencelerle Noel günü olarak kutlanır.

Çocukluğu hakkında az şey bilinir. Yalnız çok bilgili olduğu anlatılır. İsa 30 yaşında kendisindeki üstün gücü anlar. Ve bir inanışa göre, suları şarap yaparak mucizeler gösterir. Daha sonra Kudüs’e giderek fikirlerini yaymaya başlar.

İsa‘nın, Musevilere ve Roma devletine karşı davranışları kendisine çok düşman kazandırır. Din adamları da kendisine karşı çıkarlar. İsa bir pazar günü törenle Kudüs’e gelir, fikirlerini anlatır. Fikirlerini kabul eden arkadaşlarıyla (Havarilerle) yemek yer. Hıristiyanlık tarihinde bu yemek «Son Yemek» diye anılır. İsa o gece Kudüs’teki Zeytin dağına çıkıp dua eder. Ama Roma yönetiminin baskısından korkanlar havarilerinden Keryotlu İudas’ı para karşılığı İsa’yı ihbar etmeye zorlarlar. İsa tutuklanır. Mahkemede «Tanrı’nın Oğlu musun?» sorusuna «Evet!» der ve çarmıha gerilir.

Hıristiyanlar İsa‘nın Ölümünden sonra göğe yükseltildiğine inanırlar. Kur’an-ı Kerîm’e göre düşmanları onu öldürmeyi başaramamış Hz. İsa‘ya benzettikleri birini öldürmüşlerdir; Allah da İsa’yı kendi katına yüceltmiştir.

İsa’nın ölümünden sonra Havariler hayatı hakkındaki efsaneleri topladılar, öğretilerini de bir araya getirerek İncil’i yazdılar. Matta, Markos, Luka ve Yohanna tarafından yazılan dört İncil vardır. Yohanna’nın İncil’i diğerlerini tamamlamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir