Fuzuli Kimdir, Hayatı ve Eserleri

FUZULİ (1494 ? – 1556)

Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Bağdat yakınlarında Hille’de doğduğu, babasının da Hille müftüsü olduğu söylenir. Fuzulî Irak’ta yaşayıp öldüğü, İstanbul’a gelmediği için hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Asıl adı Mehmet’tir. Oğuzlar’ın Bayat boyundandır. Bir veba salgınında vebadan ölmüştür. Fazlî adındaki oğlu da şiirleriyle tanınmıştır.

Çok iyi bir eğitim gördüğü hem eserlerinden hem de Türkçe divanının mukaddimesinden anlaşılmaktadır. 1508 yılında Şah İsmail Bağdat’ı aldığı zamana orada yaşayan Fuzulî şiir yazmaya başlamıştı. 1534 yılında Kanunî Sultan Süleyman Bağdat’ı alınca Fuzulî de Osmanlı uyruğuna geçmiş oldu. Bu arada Sultan Süleyman’a ünlü kasidesini sundu. Kanunî de ona aylık bağlattı. Okumaya devam et Fuzuli Kimdir, Hayatı ve Eserleri