Fiziğin Tarihçesi

İlk çağlarda bilim alanı pek dardı. Bir bilim adamı matematik, felsefe ve fizik bilgilerinin hepsini öğrenebilirdi. Bilimler kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmamıştı. Fizik bilimi için de durum böyleydi. Bilginler karşılaştıkları olayları çeşitli yollarla açıklamaya çalışıyorlardı. Fiziğin gelişmesi önce bütün konuları birden inceleyen bilginlerin, sonraları da fizikçilerin çalışmalarıyla bugünkü sonuca ulaşmıştır.

Fizikte ilk buluşlardan birini eski Yunan filozoflarından Thales yapmıştır. Birbirine sürtülen bazı cisimlerin başka cisimleri çektiğini bulmuştu. Ama bu elektriksel olayın açıklamasını yapamamış, cisimlerin ruhu olduğunu ileri sürmüştü. Okumaya devam et Fiziğin Tarihçesi