Fiziğin Tarihçesi

İlk çağlarda bilim alanı pek dardı. Bir bilim adamı matematik, felsefe ve fizik bilgilerinin hepsini öğrenebilirdi. Bilimler kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmamıştı. Fizik bilimi için de durum böyleydi. Bilginler karşılaştıkları olayları çeşitli yollarla açıklamaya çalışıyorlardı. Fiziğin gelişmesi önce bütün konuları birden inceleyen bilginlerin, sonraları da fizikçilerin çalışmalarıyla bugünkü sonuca ulaşmıştır.

Fizikte ilk buluşlardan birini eski Yunan filozoflarından Thales yapmıştır. Birbirine sürtülen bazı cisimlerin başka cisimleri çektiğini bulmuştu. Ama bu elektriksel olayın açıklamasını yapamamış, cisimlerin ruhu olduğunu ileri sürmüştü.

Daha sonra Archimedes mercekler üzerinde çalışarak birçok düzenlemeleri gerçekleştirdi. Ayrıca bazı sıvı kanunlarını ve kaldıracı buldu.

Ortaçağ’da, bütün bilimler gibi fizik de din baskısından kurtulamadı. Yeni buluşlar ortaya koyan birçok bilgin kilise tarafından cezalandırıldı. Gözlem ve deney yönetiminin kullanılması bilimsel buluşları hızlandırdı.

Bu yöntemin önemini belirten kişi XIII. yüzyılda yaşayan bir İngiliz papazı olan Roger Bacon olmuştur. İtalyan bilgini Gct Galileo da birçok buluşlar yapmıştır. Düşme kanunlarını açıklamış, termometre ve sarkaç uygulamalarını yapmıştır. Astronomi alanındaki buluşları, yüzünden Engizisyon Mahkemesi’nde yargılanmıştır. Alman bilgini Kezlev’ine fizik ve astronomi kanunları bugün bile geçerlidir. XVII. yüzyılda Hollandalı bilgin Huyghens özellikle ışık üzerinde çalışmalar yaptı, kırılma kanunlarını buldu. Bilimsel çalışmalarını cep saati, dürbün gibi pratik buluşlarda uyguladı. Ünlü Fransız bilgini ve filozofu Pascal havanın ağırlığı, sıvıların dengesi ve basınçları üzerine araştırmalar yapmış, kanunlar koymuştur.

Fiziğe bugünkü anlamda bilimselliğini kazandıran, gözlem ve deney yöntemini kuran kişi, ünlü İngiliz fizikçisi Isaac Newton olmuştur. En ünlü buluşu çekim kanunudur.

XX. yüzyılda elektron kuramının ortaya atılmasından, atom ve molekül yapılarının bulunmasından sonra fizikte büyük bir atılım oldu. Atom fiziği yeni bir dal olarak ortaya çıktı. Lort Ernest Rutherford  ilk atom modelini yaptı. Albert Einstein’ın ünlü görecelik (izafiyet) kuramı doğru sanılan birçok görüşün yanlışlığını ortaya koydu. Yeni buluşlar bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacaktır. Çağımızda fizik akıl almaz bir hızla gelişmekte, her gün yeni bir uygulamayla karşımıza çıkmaktadır.

* Fizik Nedir?
* Fiziğin Yöntemi
* Fiziğin İncelediği Alanlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir