Fizik ve Fiziksel Olay Nedir?

FİZİK NEDİR?

Çevremizdeki maddelerin, cisimlerin değişikliğe uğradıklarını, birçok hareketler yaptıklarını sık sık görürüz. Çekilen bir lastik uzar, buz erir, su kaynar, kaya yuvarlanır, gemi yüzer, balon uçar. Bu olaylar durup dururken olmaz. Her zaman bir etkinin sonucu olarak ortaya çıkar. Uzayan lastiği örnek olarak alırsak, iki ucundan çekerek bir kuvvet uyguladığımız için lastik uzar. Bu kuvveti kaldıracak olursak lastik eski biçimini alır. Bu fiziksel bir olaydır.

Maddeler üzerinde, bazı etkiler yüzünden ortaya çıkan ve maddenin yapısını (molekül yapısını) bozmayan geçici değişiklikleri inceleyen bilim dalına fizik denir.

FİZİKSEL OLAY NEDİR?

Herkesin bildiği suyun ısıtılması fiziksel olaya bir örnek olarak alınabilir. Su 100 C’a kadar ısıtılırsa kaynar ve buhar haline geçer. Dış görünüş bakımından su biçim değiştirmiş, sıvı halinden buhar haline dönüşmüştür. Ama, molekül yapısında bir değişme olmamıştır. Su molekülleriyle su buharı moleküllerinin yapısı aynıdır. Su buharını soğutarak yeniden su elde edebiliriz.

Fiziksel olay sırasında cisimler çeşitli biçimlere girebilir ya da parçalanabilir. Yalnız temel özelliklerini değiştirip başka bir cisim durumuna geçemezler. Fizik cisimlerin biçimini, bulunduğu yeri, fiziksel özelliklerini, fiziksel değişmelerin nedenlerini araştırır. Sebeple sonuç arasındaki bağıntıları ortaya çıkarır.

Fiziğin, bütün olumlu (müspet) bilimler gibi, gözlem, deney ve is-pata dayanan, kanunlarla kesinle-şen bir yöntemi vardır. Yardımcı bilim olarak matematiği kullanır. Yalnız, matematik sayılarla uğra-şan soyut bir bilim olduğu halde, fizik her büyüklüğü bir birimle tanımladığı ve maddeye dayandığı için somut bir bilimdir. Fiziksel buluşlar teknik alanda kullanılarak insanlığın ilerlemesine yardımcı olur.

One thought on “Fizik ve Fiziksel Olay Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir