ANADOLU HAKKINDA BİLGİ

ANADOLU HAKKINDA BİLGİ       

Türkiye’nin Asya kıtasındaki top­raklarına Anadolu denir. Anadolu Türkiye topraklarının % 97’sini mey­dana getirir; nüfusun % 80’ı Anado­lu’da oturur. Yüzölçümü iz düşüm alanı olarak 755 688 km2,  gerçek alan olarak 790 200 km2, nüfusu ise 2007 nüfus sayımı sonuçlarına göre 70,  586,  256 kişidir. Eskiden Küçük Asya ya da ön Asya da denmiştir, Türkler ise çok ön­celeri Roma imparatorluğunun Asya kıtasındaki topraklarına Diyar-ı Rum, Memâlik-i Rum diyorlardı, ki bu keli­me Roma sözünden geliyordu. 

Anadolu sözü, «doğu» anlamın­daki anatolica‘dan gelir. Romalılar Asya kıtasındaki toprakları için doğu bölgesi anlamında Tema Ana-tolika deyimini kullanırlardı, Ana-tolika Batılı kaynaklara zamanla Anatolia şeklinde geçti, Türkler bunu Anadolu’ya çevirerek benimsediler, Bazıları da bu adın Türk­ler tarafından verildiğini söyler, Anadolu siyasî coğrafya bakımından dünyanın en önemli noktalarından birinde bulunur ve bu önemini tarih boyunca kaybetmemiştir, En eski ve büyük uygarlıklar,  Mısır ve Mezopotamya ile birlikte Anadolu’da kurulmuştur, Anadolu ve Trakya’nın hem Yakın Doğu ile Balkanlar, hem Akdeniz’le Karadeniz, hem de Asya ile Avrupa arasında geçit yeri olması, Anadolu’ya benzeri olmayan bir önem kazandırmıştır, Boğazlar dünyaya hakim olmak ve dünya hakimiyetini elinde tutmak isteyen devletlerin can noktası olmuştur, Napoleon Bonaparte’m Anadolu ile Trakya arasındaki İstanbul için cihan imparatorluğunun başkenti olacak tek şehir, demesi çok ilgi çekicidir, Durum bugün de değişmemiştir.

Anadolu, tarım ve hayvancılığa çok elverişli bir ülkedir. Tarihin her devrinde burada hayvancılık yapılmıştır, Otlaklar oldukça boldur, Tahıl tarımı da en eski çağlardan beri Anadolu’nun en büyük zenginliğini teşkil eder, Anadolu yer altı servetleri bakımından da zengindir.

Anadolu’daki yerleşme bölgeleri tarih boyunca Ege ve Marmara havzasında toplanmıştır, İstanbul, İznik, İzmir, Bursa, Efes, Bergama, Foça gibi merkezleri bu arada sayabiliriz, Anadolu’nun diğer bölgelerindeki yerleşme merkezleri Ege ve Marmara bölgelerindekilere göre daha seyrektir.

Anadolu ve onun bir parçası olan Trakya tarih boyunca çok büyük siyasî değişikliklere sahne olmuş topraklardır.

ANADOLU’NUN TARİHİ

Türkiye Haritası

Türkiye Haritası

Tagged under: , , , , ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to top