Türkiye’de İlk Basımevi

Türkiye’de İlk Basımevi

Avrupa’dan ancak 280 yıl kadar sonra Türkiye’de ilk basımevi İbrahim Müteferrika (1674-1745)’nın çalışmalarıyla  kurulabildi. İbrahim Müteferrika, Macar soyundandı. Türklere esir düştükten sonra Müslüman olmuş ve Türklüğü benimsemişti.

Önce, Müslümanlık üzerine bir kitap yazdı. Amacı, basımevi kurmaktı. Bu işte, ileri görüşlü İbrahim Paşa’nın büyük yardımı oldu. İkinci bir koruyucusu da Paris Büyükelçisi Yirmi sekiz Mehmet Efendi’nin oğlu Sait Efendi idi. Sait Efendi onu desteklediği gibi, para bakımından da yardım etti. 1726’dan sonra da basımevine ortak oldu. O devirde Türk basımevinin kurulmasına tek engel taassuptu. Ama İbrahim Paşa’nın yardımıyla dindışı eserleri basmak kaydıyla gerekli izin alındı. İlk basılan eser Arapça – Türkçe bir sözlük olan Sıhah-ı Cevherî‘nin Vankulu Mehmet Efendi tarafından yapılan tercümesidir. Eser, bu bakımdan Vankulu Lügati diye anılır. İki ciltlik bir eser olan bu sözlük bin adet basılmıştı. Müteferrika basım evinde, çeşitli kitaplardan başka, Grammaire Turque adlı Fransızca bir eser ve haritalar da basılmıştır.

Türkiye'de İlk Matbaa
Türkiye'de İlk Matbaa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir