TÜRK BAYRAĞI VE TÜRKLER’DE BAYRAK HAKKINDA BİLGİ

TÜRK BAYRAĞI VE TÜRKLER’DE BAYRAK HAKKINDA BİLGİ 

Türkler, en eski çağlardan beri, ucuna bir ipek parçası takılarak elde tutulan ve kahramanlık gösterenleri belirten bir işaret olmak üzere bayrak kullanmışlardır. Bu işaretler daha sonra kabile ve nihayet devlet sembolü olarak kullanılmıştır. Hunların tuğ ve bayrak kullandığı, Attila’nın üzerinde kuş resmi bulunan bir bayrak kullandığı bilinmektedir. Gök Türkler üzerinde   kurt başı bulunan   bayrakı kullanırdı.

Çeşitli kaynaklar Kırgızların  kırmızı  ve  yeşil  bayrak kullandığını yazmaktadır. Son zamanlarda Orta Asya’da   yapılan kazılarda üzerinde insan ve hayvan resimleri olan bayraklar  bulunmuştur. Türkler Müslümanlığı kabul ettikten sonra kurulan bütün devletlerde tuğ ve bayrak kullanılmıştır. Gazneliler’in bayraklarında çok defa ay ve Hüma (cennet kuşu, efsanevî bir kuş) resmi olurdu, ancak asıl devlet bayrağı siyahtı. Karahanlılar’ınki kırmızı, Selçuklularınki siyahtı. Osmanlılarda devletin kuruluşundan başlayarak çeşitli bayraklar kullanılmıştır. İlk bayrakları beyazdı. XIV. yüzyılda beyaz bayrak kullanıldı. XV. yüzyılda kırmızı bayraklar kullanıldıysa da beyaz da tamamen bırakılmadı.

Bugünkü bayrağımızın ilk şekli olan kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız ilk defa 1793’te kullanılmaya başlandı ve devletin resmî bayrağı oldu. Yalnız, yıldız beş köşeli değil, sekiz köşeliydi. 1850’lerden sonra beş köşeli duruma geldi.

Türk Bayrağı Kanunu

Türk bayrağının kullanılışı ve şekli 1936’da çıkarılan bir kanunla kesin bir düzene bağlandı ve bayrağın ölçüleri belirlendi. Bayrak genel olarak sabahları 08.00’de çekilir, güneş batarken indirilir. Hafta tatilinde, ulusal bayramlarda, öteki tatil günlerinde tatilin başladığı, saatte çekilir.

Tatilin bittiği günün akşamı güneş batarken indirilir. Tatil süresince asılı kalır. Resmi binalar, T.B.M.M., polis ve jandarma karakolları, gemiler, motorlu deniz taşıtları, taşıtlar her zaman bayrak çekebilirler. Evler, dükkânlar yalnız ulusal bayramlarda bayrak asabilir. Bayrak çabuk çabuk çekilir ve ağır ağır indirilir. Askerî birlikler ve okullar bayrağı törenle  çeker ve indirirler. 

Türk Bayrağının Ölçüleri

G    Genişlik

A   Ayın dış dairesinin merkezinin uçkurluğa mesafesi      ½ G

B    Ayın dış dairesinin çapı                                                      ½ G

C    İç ve dış ay dairelerinin merkezleri arası                   0,0625 G

D    Ayın iç dairesinin çapı                                                        0,4 G

E    Yıldız dairesinin ayın iç dairesine mesafesi               1/3 G

F    Yıldız dairesinin çapı                                                          ¼ G

U    Bayrağın boyu                                                                   11/2 G

M   Uçkur genişliği                                                                     1/30 G

Türk Bayrağının ölçüleri özel bir kanunla tespit edilmiştir. Ölçülerde birim bayrağın genişliğidir. Diğer ölçüler, yukarıda gösterildiği gibi, esas alınan genişliğe göre tespit edilir.

 

Türk Bayrağı resmi
Türk Bayrağı resmi