Fiziğin Yöntemi

Bir fiziksel buluşun kanunlaşması için yapılan çalışma 4 evreye ayrılır:

1— Gözlem. — Olayları, doğada olduğu ve göründüğü gibi incelemeye gözlem yapmak denir. Bu evrede bilgin, Doğa’nın verdiğini ve gösterdiğini önyargıya kapılmadan inceler. Gözlenen olayı ötekilerden ayırır, açık olarak belirtir. Yerini, zamanını saptar. Duyarlı aletlerle usanmadan tekrar tekrar ölçme yapar. İnsanın duyu organlarının güçleri sınırlıdır. En iyi göz bile bir mikrobu göremez ya da uzak bir yıldızın hareketini izleyemez. Bu yüzden sırasında çeşitli aletler kullanılır. Mikroskop, teleskop gibi aletler duyu organlarının gücünü artırır, gözlemin alanını genişletir. Terazi, termometre gibi aletler organların algılarını kesin sonuca bağlamak, olayların şiddetini Ölçmek için kullanılır. Ayrıca gözlemcinin yerini tutan yazıcı aletler de vardır. Okumaya devam et Fiziğin Yöntemi